Merethe Anette Ryen
Foto: Håvard Skattum

Foto: Håvard Skattum

Merethe Anette Ryen er tilsatt som prosjektleder for sertifiseringsprosjektet "Likestilt arbeidsliv". Med master i sosialantropologi og 10 års erfaring fra konsulent og analysebransjen er hun klar for å veilede virksomheter til å bli mer likestilte.

- Dette er en perfekt jobb for meg med min bakgrunn, og jeg er veldig glad for at jeg har fått en så relevant og spennende jobb her på Sørlandet, sier Merethe Ryen som ble født og vokste opp ved Hamresanden i Kristiansand. 

Prosjektet Likestilt arbeidsliv er en oppfølging av Regionplan Agder og LIM-planens kapittel om likestilling i arbeidsmarkedet. Det er Aust- og Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandregionen som har ansvaret for prosjektet. 

 

Bli pilotvirksomhet

Prosjektet er inne i en spennende periode hvor det er mulig å søke seg inn som pilotvirksomhet. Søknadsfristen er satt til 20. juni.

- I hele vår har vi arbeidet aktivt med å få kontakt med virksomheter over hele Agder for å rekruttere pilotvirksomheter. Vi ønsker totalt 10-15 pilotvirksomheter i første runde, og at det skal være mest mulig balanse med virksomheter fra offentlig og privat sektor og fra begge Agder-fylkene, sier Ryen. 

- Både de som er godt i gang med likestillingsarbeid, og de som har et ønske om å arbeide med dette men som ikke har kommet skikkelig i gang er velkommen til å søke, fortsetter hun.

Her kan du lese mer om hvordan du kan søke om bli en pilotvirksomhet.

- Vi etterspør virksomheter med vilje og engasjement, og som ser viktigheten og nytteverdien av å arbeide med likestilling, inkludering og mangfold. Vi skal jobbe tett med virksomhetene og hjelpe de med konkrete virkemidler for å lykkes med arbeidet, sier Ryen.

 

Mangfold er viktig

Merethe Anette Ryen søkte på stillingen fordi hun opplevde den som midt i blinken for sin kompetanse, og at hun synes likestillingsfeltet er et viktig felt å arbeide med. 

- Jeg er opptatt av å være åpen, nysgjerrig og inkluderende overfor andre. Det ligger også i valg av utdanning at jeg har interesse for andre kulturer og væremåter. Mangfold er bra, og det er flott at vi er forskjellige som mennesker, sier Ryen om sitt engasjement.

Ambisjonen med dette prosjektet er å bidra til å løfte landsdelen fra å være en likestillingssinke til å bli en innovatør.

- På sikt håper vi også å kunne bli en nasjonal veiviser gjennom systematisk, målrettet og praktisk arbeid for å skape et arbeidsliv som har rom for alle, sier Ryen.  

 

Verdt å satse på

Merethe Ryen er opptatt av at likestillingsarbeid skal lønne seg, og at det å være med i "likestilt arbeidsliv" handler om å oppnå fordeler gjennom systematisk arbeid.

- Mange bedrifter sier de har lite tid, og at det er vanskelig å prioritere likestilling blant mange andre oppgaver som bedriften må ta hånd om. Vårt svar som vi er opptatt av å kommunisere, er at "ja, det tar tid, men det er verdt det". Gjennom å satse på likestilling får man tatt i bruk ressurser som kanskje ellers går til spille, og det kan føre til innovasjon og nyskaping, sier Ryen.

Et sentralt suksesskriterium for å lykkes i likestillingsarbeid i virksomhetene er at arbeidet forankres i virksomhetsledelsen.

 - Lederforankring er noe vi arbeider mye med, og som er et viktig suksesskriterium. Uten at likestillingsarbeidet forankres i ledelsen av virksomheten er det vanskelig å lykkes. Å bli en likestilt og inkluderende arbeidsplass handler ofte om å jobbe med kultur og holdningsendringer, og det lykkes ikke uten at ledelsen er engasjert og bidrar inn i prosessen. 

Prosjektet setter av god tid til analyse, forslag til konkrete tiltak, faglige samlinger og erfaringsutveksling. Målet er at de første virksomhetene skal bli sertifisert våren 2018.

 

Les mer:
- Likestilt arbeidsliv på Facebook

- Nyhetssak fra Kick-off-samlingen

- FAFO-rapport om likestilt arbeidsliv

 

av Håvard Skattum, publisert 13. juni 2016 | Skriv ut siden