IMG 8154
Foto: Siv Hemsett

Representanter fra Agder (fra venstre); Tore Askildsen, Beate Marie Johnsen, Mathias Bernander, Jon Olav Strand, Torunn Ostad, Jon Halvard Eide og Siv Hemsett Foto: Siv Hemsett

Politiske og administrative representanter fra Agder-fylkene har denne uken deltatt på Nordsjøkonferansen i Billund, Danmark. I dag er Agder godt representert på årsmøtet til Nordsjøkommisjonen.

Agder har et stort internasjonalt engasjement, og arbeidet er forankret i felles internasjonal strategi for Agder-fylkene. Internasjonal strategi er en del av oppfølging av Regionplan Agder 2020. Et av de sentrale interregionale samarbeidene Agder er med i, er samarbeidet i Nordsjøregionen. 

Denne uken har politiske og administrative representanter fra Agder-fylkene deltatt på Nordsjøkonferansen som er en årlig møteplass for samarbeidet i Nordsjøprogrammet og Nordsjøkommisjonen. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Region Syddanmark, og avholdt i Billund. 

Temaet for årets Nordsjøkonferanse var "Building blocks for the Future", og det var tettpakket program over to dager med plenumssamlinger, workshops og studieturer til nærområdene innenfor de ulike temasatsingene. 

Nordsjøkommisjonen

Idag, 17. juni avholdes årsmøtet i Nordsjøkommisjonen. Nordsjøkommisjonen ble grunnlagt i 1989 for å tilrettelegge for partnerskap og samarbeid. 

Nordsjøkommisjonen har ca. 30 medlemmer fordelt på 8 land rundt Nordsjøen (Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike, England og Skottland). Organisasjonen arbeider for å fremme utviklingsinitiativer i form av prosjekter, forskning og politisk lobbyvirksomhet overfor EU og statlige myndigheter. Nordsjøkommisjonen har fem tematiske arbeidsgrupper:

  • Økonomisk utvikling
  • Kultur og turisme
  • Energi og klima
  • Marine ressurser
  • Transport 

Representasjon fra Agder

Internasjonal koordinator i Vest-Agder, Jon Halvard Eide er faglig rådgiver i transportgruppen. Vest-Agder fylkeskommune har oppnevnt følgende politikere og rådgivere til de fem tematiske gruppene:

  • Økonomisk utvikling: Christian Eikeland og rådgiver Siv Hemsett
  • Kultur- og turisme: Beate Marie Johnsen og rådgiver Siv Hemsett
  • Energi- og klimaendringer: Nils Harald Rennestraum og rådgiver Trond Schrader Kristiansen
  • Marine ressurser: Randi Øverland og rådgiver Kåre Kristiansen
  • Transport: Mathias Bernander og internasjonal koordinator Jon Halvard Eide

(Arbeidsgruppe Økonomisk utvikling og for Kultur og turisme blir slått sammen fra 1. januar 2017)

Fylkesvaraordfører i Aust-Agder, Jon-Olav Strand, er viseformann for klimagruppen. På årsmøtet i dag er det fylkesvararordfører, Tore Askildsen, som har stemmerett for Vest-Agder fylkeskommune

 

Les mer:

av Siv Hemsett, Jon Halvard Eide, Håvard Skattum, publisert 17. juni 2016 | Skriv ut siden