Groent Senter
Foto: Inger Holen

Workshopen ble holdt på Grønt senter, Odderøya Foto: Inger Holen

Regjeringen har utlyst inntil 100 millioner kroner til klimatiltak i kommunene gjennom tilskuddsordningen "Klimasats". 12. mai inviterte Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Klimagruppa i Regionplan Agder 2020, og Klimapartnere til workshop på Grønt senter i Kristiansand.

Hensikten med workshopen var å bidra til at kommuner på Agder sender mange og gode søknader på Klimasats-midlene. På workshopen ble det gitt informasjon om tilskuddet og tips til hvordan man kan komme med gode ideer og skrive gode søknader. 

Fagdirektør Thomas Kiland-Langeland ved Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder holdt en innledende presentasjon av det nye tilskuddet. Presentasjonen ligger i tekstboksen til høyre.  

Klimasats

Gjennom «Klimasats» tildeler regjeringen kommunene inntil 100 millioner kroner til tiltak som fører til reduserte klimagassutslipp. Første runde er i gang og søknadsfristen er 23. juni. Det er kun kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak som kan søke, men prosjektene kan gjennomføres og finansieres sammen med næringsliv, organisasjoner og private.

Tilskuddsordningen åpner for klimatiltak i fem tiltaksgrupper:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer
  4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
  5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling

 Gruppearbeid

Dagen inneholdt informasjon og inspirasjon fra blant andre tidligere miljøvernminister, nåværende fylkesrådmann i Vest-Agder, Tine Sundtoft. En viktig del av dagen var å gi muligheter for gruppearbeid innenfor hver av de fem tiltaksgruppene. Det var stort engasjement blant de fremmøtte, og mange hadde verdifulle innspill og spørsmål som kunne luftes i gruppene. 

Dagen ble avsluttet med oppsummering i plenum, og det var bred enighet om at det skal holdes flere workshoper i forbindelse med nye søknadsrunder på "Klimasats"-midlene. 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agders rolle i "Klimasats"-arbeidet er å fronte tilskuddet og være en ressurs og hjelp i søknadsprosessen. Også faggruppe klima og Klimapartnere er sentrale ressurser for kommuner som ønsker å lufte spørsmål, få råd og veiledning til søknader om klimatilskudd. 

 

Nyttige lenker:

- Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

- Faggruppe klima i Regionplan Agder 2020

- Klimapartnere

- Regjeringens utlysning

- Klimasats på Miljøkommune.no

 

Alle foto: Inger Holen

 

av Håvard Skattum, publisert 24. mai 2016 | Skriv ut siden