Soerlandstinget Froland
Foto: Håvard Skattum

SPØRSMÅL: Ordfører i Froland, Ove Gundersen, ba om en forsikring om fengselet i Froland, og ble beroliget av svaret fra statssekretæren. Foto: Håvard Skattum

Sørlandstinget ba i møtet 27. mai Regjeringen om å bevilge planleggingsmidler til nytt fengsel i Froland. Statssekretær i Justisdepartementet, Ove Vanebo, svarte med å forsikre om at Stortingets vedtak om fengsler på Agder står fast og at fengselet i Froland vil komme

SISTE: Planleggingsmidler til Froland kommer med i revidert nasjonalbudsjett for 2016, melder Fædrelandsvennen

Ifølge statssekretær Vanebo er saken om fengsler til Agder den han har opplevd mest engasjement rundt. Han skrøt av en god prosess og involvering fra landsdelen.  

 

Oppfølging av Stortingets vedtak

Stortinget vedtok i juni 2015 at det skal bygges to fengsler på Agder, et i Mandal og et i Froland. Allerede i 2013 ble det presentert en Konseptutvalgsutredning (KVU) og en oppfølgende KS1-rapport som anbefalte bygging av to fengsler på Agder, med 150 plasser hver.

Den opprinnelige planen var å realisere fengslene som OPS-prosjekter.  På grunn av endrede forutsetninger i OPS-regelverket har Regjeringen valgt å gjennomføre bygging og drift av fengsel på ordinær måte, gjennom Statsbygg.

Det vakte oppmerksomhet, frustrasjon og undring da Regjeringen i sitt reviderte nasjonalbudsjett kun bevilget planleggingsmidler til fengsel i Mandal.

Fylkesordfører i Aust-Agder, Tellef Inge Mørland, uttrykte hvordan beslutningen om kun å bevilge planleggingsmidler til fengsel i Mandal skapte forrykninger i det opprinnelig balanserte stortingsvedtaket som samlet hele Sørlandsregionen. 

Ved å samordne planlegging og bygging av fengslene på Agder  kan det skapes synergieffekter, og det vil gi flere positive ringvirkninger   

 

Kjell Ingolf Ropstad

 

Forhandler om midler i revidert nasjonalbudsjett

Et samlet Sørlandsting legger press på Regjeringen for at de skal bevilge planleggingsmidler også til fengselet i Froland. Videre ber Sørlandstinget om nødvendige avklaringer knyttet til realisering av soningsplasser til Evje.

Kjell Ingolf Ropstad meldte at det foregår forhandlinger med Regjeringen om å få planleggingsmidlene inn i revidert nasjonalbudsjett i juni. Arbeiderpartiet har allerede lagt inn planleggingsmidler til Froland i sitt alternative forslag til revidert nasjonalbudsjett.

 - Det foreligger et krystallklart vedtak i Stortinget. Både fengsel i Mandal, Froland og fengselsplasser til Evje må komme i gang så fort som mulig, var Ropstads melding.

Regjeringen har en leieavtale med Nederland om soningsplasser frem til høsten 2018, med mulighet for to års forlengelse. Bakgrunnen for denne avtalen var et akutt behov for å få ned soningskøen. Sentralt i avtalen med Nederland var at dette skulle være et midlertidig tiltak som skulle avløses av etablering av tilstrekkelig antall permanente soningsplasser i Norge.

Ove Vanebo poengterte målet om å oppfylle Stortingets vedtak og avsluttet slik:

 - Jeg føler meg trygg på at tingene vil falle på plass innen kort tid.

 

Les mer:

- Kunnskapsgrunnlaget: KS1-rapport om fengselskapasitet i Agder, Buskerud, Vestfold og Telemark

- Innstilling Justiskomiteen om Utviklingsplan for kapasitet i Kriminalomsorgen (vedtatt i

Stortinget juni 2015)

av Håvard Skattum, publisert 30. mai 2016 | Skriv ut siden