Vi gratulerer med velfortjent seier, sier leder av nominasjonskomiteen, Inger Holen. Dyreparken mottok Agderings kompetansepris for 2015. Prisen ble delt ut under Agderkonferansen «Fremtidens arbeidsliv – de nye jobbene» i Kilden i Kristiansand 26. januar.

Dyreparken var nominert til prisen sammen med Kruse Smith, Eyde-nettverket og Hennig-Olsen Is. Alle kandidatene er gode eksempler på at systematisk satsing på kompetanseheving og kompetanseutvikling gir resultater.


Artikkelen fortsetter under bilde. 

Per Arnstein Aamot Takker For Prisen

 

Bildetekst: Fra venstre, Per Arnstein Aamodt, takker for prisen. Konferansier Jon Niklas Rønningen, Reidar Fuglestad også fra Dyreparken, Stortingsrepresentant Ingunn Foss delte ut prisen og helt til høyre, leder av nominasjonskomiteen, Inger Holen.

 

BEGRUNNELSEN FOR TILDELINGEN

Dyreparkens visjon er: "Vi skal gjøre folk glade".

For å oppnå visjonen er ansvar og myndighet delegert til sesongarbeiderne, som løser gjestenes utfordringer og problem på stedet. De unge medarbeiderne utvikler kompetanse som er av stor verdi for dem selv, og gir samtidig positive opplevelser for de besøkende. Dyreparkens ledelse etterspør erfaringene aktivt, og bruker disse i arbeidet med kontinuerlig å videreutvikle parken. Ledelsen fremhever dette som en prosess der man beveger seg fra å ha flaks til å ha peiling.

Dyreparken har en strategi der det er tydelig forankret i de overordnede mål og verdier at kompetanse skal ligge til grunn for handlingsvalg. Dette gjennomsyrer alt fra rekrutteringsprosess til videreutvikling av parken.

Profilen som Dyreparken har fått gjennom media, er at omsorg, samarbeid og kompetanse for dyr og mennesker er sentrale verdier.

Kunder og nye medarbeidere er premissgivere for å videreutvikle kvalitet i alle ledd, og dermed også totalproduktet.

Dyreparken tar i bruk digitale løsninger som gir de besøkende en enda bedre opplevelse i parken. Gjestene kan få maksimalt ut av de ulike attraksjonene ved å bruke mobilen som administrasjons- og informasjonskanal.

Dyreparken samarbeider med mange aktører for å styrke totalkvaliteten, blant annet som motor i USUS-klyngen. De tar i bruk og sprer ny kunnskap som baseres på forskning, erfaring og brukermedvirkning.    

Dyreparken samarbeider med Universitetet i Agder om et unikt program (studiepoenggivende kompetanseheving) for sesongarbeidere som har lederansvar. I dette programmet kobles innovasjon, arbeid og utdanning. Utdanningsinstitusjoner i Norge har liten tradisjon for å tenke nytt, men Dyreparken våger å utfordre og brøyte nye løyper.

Dyreparken er et unikt utstillingsvindu for Sørlandet og Norge. Familier og stadig nye generasjoner drar år etter år fra parken med flotte opplevelser.

Resultatene viser seg også i form av jevnt økende antall besøkende og omsetning, god inntjening og vekst i bokførte verdier.


NOMINASJONSKOMITEEN
Nominasjonskomiteen har bestått av Inger Holen (koordinator Regionplan Agder 2020), Geir Bergskaug (adm. dir. Sparebanken Sør) og Helene Abusdal (organisasjonsdirektør Fædrelandsvennen).  Komiteen har vurdert nærmere 100 virksomheter i nominasjonsprosessen.

(artikkelen fortsetter under bilde)

Nominasjonsleder Inger Holen

 

OM KOMPETANSEPRISEN
Agderings kompetansepris er etablert for å stimulere til, og øke oppmerksomheten omkring utvikling av de menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv.

Kompetanseprisen tildeles kandidater som har oppnådd resultater gjennom målrettet kompetansesatsing over tid, og som kan vise til effekter av disse tiltakene. Agdering ønsker spesielt å premiere virksomheter som har tenkt utradisjonelt, og som har fått til holdningsendringer til arbeid og læring blant ansatte/ledelse og/eller organisasjonen. Den deles ut hvert år under Agderkonferansen.

OM AGDERING
Agdering er en medlemsforening. 
Foreningens formål er å fremme samarbeid om behovsstyrt kompetanseheving og kompetanseutvikling i organisasjonene som er medlem av Agdering.  

 

av Cheryl MacDonald, publisert 27. januar 2016 | Skriv ut siden