Kunnskapsgrunnlaget for Agders nye planstrategi er på høring. Meld deg på seminar 4.februar!
Aust-Agder og Vest-Agder skal utarbeide en felles planstrategi for årene 2016-2020. Vi ønsker bred deltakelse i utformingen av kunnskapsgrunnlaget og gode innspill til planbehov.

Tema: Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging, regionale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter og forholdet mellom regional planstrategi og kommunale planstrategier.

Målgruppe: administrativ ledelse, planleggere og andre som er involvert i planstrategiarbeidet i kommunene, samt regional stat, organisasjoner og institusjoner.

Sted: Scandic Dyreparken, Kristiansand

Tidsramme: kl 1000-1500 (kaffe og litt å bite i fra 9:30)

Påmeldingsfrist: 28. januar

Meld deg på her: https://response.questback.com/austagderfylkeskommune/iafx1dquxv

 

Program for dagen:

0930     Kaffe og litt å bite i

1000     Velkommen og kort om arbeidet med regional planstrategi, v/Anita Henriksen, Aust-     Agder fylkeskommune

1015     Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging v/Magnus Thomassen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

1045     Spørsmål/påfyll kaffe

1100     Regionale utviklingstrekk for Agder v/Gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

1145     Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid

            Folkehelse v/Oddmund Frøystein Vest-Agder fylkeskommune

            Likestilling, inkludering og mangfold v/Lisbeth Reed, Vest-Agder fylkeskommune

            Klima v/Hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune

1230     Lunsj

1315     Regionvis diskusjon om innspill til regional planstrategi, samt status for arbeidet med kommunal planstrategi og ev. interkommunale planbehov

            Østre Agder, Setesdal, Knutepunkt Sørlandet, Lindesnes og Lister 

1500     Slutt

 

av Lisbeth Reed, publisert 19. januar 2016 | Skriv ut siden

Lenke til høringen her:

/planer/hoeringer/regional-planstrategi-for-agder-2016-2020-innspill-til-planstrategiarbeid-og-kunnskapsgrunnlag/