Som en del av Gründeruka Agder inviterte Sørlandets Europakontor til debatt om hvordan næringslivet på Sørlandet kan bruke mulighetene i Europa i en krevende tid hvor omstilling er nødvendig.

Debatten tok for seg to temaer:

  1. Hva må til for at små-­ og mellomstore bedrifter (SMBer) i regionen skal bruke hjelpemidlene og utnytte mulighetene for næringsutvikling i Europa?
  2. Hvordan skal vi forbedre infrastrukturen for å knytte Sørlandets næringsliv nærmere Europa, og øke mulighetene for transport, handel og næringsutvikling?

Under del 1 ble det inneldningsvis konstatert at det er mye hjelp å hente fra det offentlige, men at små-­ og mellomstore bedrifter ikke er gode nok til å utnytte mulighetene som finnes i virkemiddelapparatet. Her sa Wenche Fresvik, næringssjef i Aust-Agder fylkeskommune, at bedrifter oppfatter de tilgjengelige virkemidlene og programmene som uoversiktlig, byråkratiske, tungvinte, og at det tar for lang tid å bruke dem. Her må det offentlige endre kommunikasjonen slik at små-­ og mellomstore bedrifter skjønner hvordan offentlig sektor kan hjelpe dem. "Treffer vi næringslivet? Nei, vi har en jobb å gjøre!"

Anne Britt Bjørdal fra Innovasjon Norge mener at Norge trenger gründere med internasjonale vekstambisjoner. Norge alene er for liten som marked. "Den største mangelen til en gründer er: kunder". Bjørdal viste til at spesielt Innovasjon Norge har mange hjelpeverktøy og flinke rådgivere for å hjelpe gründere. Etablerertilskudd ble f. eks. utformet slik at det skal være veldig enkelt for bedrifter å få en tilbakemelding på om forretningsideen er god nok.

Claire Jortveit fra NHO Agder presenterte et konsept som har vært en stor suksess på Agder: Den Store Pengedagen. Dette er et skikkelig lavterskeltilbud som trekker mange bedrifter som ønsker å komme i direkte kontakt med virkemiddelaktørene gjennom speed-dates. Ideen har allerede fått internasjonal oppmerksomhet.

Tone Birkenes fra DiagraphIT poengterte at det er helt avgjørende for bedrifter å skrive gode søknader for å få offentlig støtte. "Beskriv det sånn at alle forstår med en gang hvordan ideen/teknologien fungerer og hvoerdan en kan tjene penger med det."

 

Del 2 begynte med en innledning der det ble fremhevet at andre land har kommer mye lengre når det gjelder jernbane- og veiutbygging. 

Direktøren i Kristiansand Havn, Halvard Aglen, gjorde oppmerksom på at havna i stor grad har åpnet seg for omverden i senere tid. Mye av havnevirksomheten i Kristiansand er 100% internasjonalt. En rapport viste at det kommer like mye gods på ferje som gjennom containertrafikken. Hvis en mener alvor med omstilling til grønn transport trenger havnen en jernbane som fungerer godt i samspill med ferja for å få gods over fra vei til bane. Dette må inn i statsbudsjettet. Hirtshals har f. eks. brukt 33 millioner kr på jernbanen i havneområdet.

Reidar Braathen fra Jernbaneforum Sør viste til de enorme samfunnsgevinster som kunne realiseres hvis en får realisert den nye Sørvestbanen, som vil kunne halvere reisetiden mellom Oslo og Kristiansand / Stavanger. Nå må det legges stort press på beslutningstakerne for å få realisert dette prosjektet.

Jon Halvard Eide, internasjonal koordinator i Vest-Agder fylkeskommune presenterte aktuelle program fra EU der det er mulig å hente støtte for utvikling av intermodal godstransport, havner og transportkorridorer, f. eks. Horisont 2020 og Interreg. Her er det viktig at slike prosjekter faller sammen med EU sin politikk vedrørende de store transportkorridorene.

Nestleder i Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder fylkeskommune, Harald Fauskanger Andersen, avrundet med å si at utbygging av jernbane er viktig på lang sikt, mens det på kort sikt er viktigst med en fortsatt stor satsing på veiutbygging på Sørlandet. Dett handler både om trafikksikkerhet og næringsutvikling. Viderutvikling av Kjevik må en heller ikke glemme hvis næringslivet skal ha gode konkurransevilkår. Privat finansiering kan i noen sammenhenger være løsningen. Et eksempel på det er jernbanelinjen mellom Voss og Kristiansand havn som politikerne i Kristiansandsregione gikk inn for. Denne strekningen alene vil bidra til å redusere vogntrafikken betydelig.

For 20 år siden har Sørlandet tapt i den nasjonale kampen om de store infrastrukturprosjektene. Nå finnes det et nytt mulighetsrom, og det er sentralt med godt samarbeid nå at ikke dette skjer igjen. Her kan en bygge videre på det gode samarbeidet i Regionplan Agder 2020.

av Manuel Birnbrich, publisert 20. november 2015 | Skriv ut siden

SEK-debatt 191115_Stig Marthinsen

SEK-debatt 191115_Stig Marthinsen

SEK-debatt 191115_Stig Marthinsen
SEK-debatt 191115_Wenche Fresvik

SEK-debatt 191115_Wenche Fresvik

SEK-debatt 191115_Wenche Fresvik
SEK-debatt 191115_Halvard Aglen

SEK-debatt 191115_Halvard Aglen

SEK-debatt 191115_Halvard Aglen
SEK-debatt 191115_Jon Halvard Eide

SEK-debatt 191115_Jon Halvard Eide

SEK-debatt 191115_Jon Halvard Eide