Hvordan kan politikere jobbe for mer likestilling, inkludering og mangfold i egen kommune? Hva betyr den regionale LIM-planen for kommunene? I disse dager får alle kommunestyrer og likestillingsutvalg på Agder tilbud om folkevalgtopplæring knyttet til LIM-planen.

Et av hovedmålene i  LIM-planen er at "Politikere og folkevalgte på Agder har god kunnskap om likestilling". Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner tilbyr derfor en egen presentasjon av LIM-planen for de folkevalgte. Det blir også mulighet for å diskutere rolle og mandat for likestillingsutvalg. 

Den regionale planen for likestilling, inkludering og mangfold – LIM-planen – ble vedtatt i desember 2014. Dette er en plan for hele regionen, hvor mange må bidra for at målene skal nås.  Flere kommuner er godt i gang med å utvikle egne likestillingsplaner, eller integrerer likestilling, inkludering og mangfold i andre planer.

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020, anbefalte allerede i 2013 at likestillingsarbeidet måtte få en tydelig politisk forankring i kommunene. Dette kan løses enten ved å opprette eget likestillingsutvalg eller ved å legge ansvaret for likestilling til et eksisterende utvalg, for eksempel formannskapet. Konstitutering  av nye kommunestyrer er en god anledning til å sette likestilling på dagsorden. Nå håper vi at mange kommuner melder sin interesse, sier rådgiver og koordinator Helle I. Mellingen.

av Helle Ingeborg Mellingen, publisert 12. oktober 2015 | Skriv ut siden