Agderfylkenes satsing på likestilling kan resultere i en bevilgning på 1 million kroner på Statsbudsjettet for 2016. Denne millionen skal brukes til et toårig pilotprosjekt hvor motiverte bedrifter får støtte og veiledning, uttaler Agders rådgiver for likestilling, inkludering og mangfold, Helle Ingeborg Mellingen.

I forprosjektet har FAFO sammen med representanter for Hennig-Olsen is, GARD, GE Healthcare, Kristiansand kommune og organisasjonsavdelingene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner utviklet et sett med likestillingsindikatorer for arbeidslivet. Likestillingsperspektivet omfatter kjønn, etnisitet og funksjonsevne. I piloten skal indikatorene testes ut og justeres. Dette vil skje gjennom gode prosesser, dialog og forpliktende samarbeid mellom ulike virksomheter og fagkonsulenter.

Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder bevilget midler til prosjektet allerede i vår. Barne- og likestillingsdepartementet ble invitert til samarbeid. Den statlige millionen betyr at vi kan gå i gang med å lyse ut prosjektstillinger. Videre starter vi jakten på store og små, offentlige og private virksomheter, som ønsker å gå foran med status som de første sertifiserte likestillingsbedriftene i Norge. En slik sertifisering vil være attraktiv for bedrifter som er opptatt av å rekruttere og bevare talenter uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Piloten skal vise hva systematisk likestillingsarbeid i arbeidslivet handler om i praksis. 

Det er ingen hemmelighet at Agderfylkene scorer dårlig på mange indikatorer knyttet til likestilling. Dette var årsaken til at Agderrådet vedtok en 10 års satsing på likestilling på Sørlandet i 2007. Dette arbeidet videreføres nå gjennom Regionplan Agder 2020 og i arbeidet med å følge opp LIM- planen. Dette er et godt eksempel på at regional satsing på likestilling blir lagt merke til. Dette arbeidet har også fått forskningsmidler fra Regionalt forskningsfond Agder som vurderes ut fra både forskningsfaglig kvalitet og regional relevans/addisjonalitet.

Det er viktig å få frem at likestilling i dette arbeidet strekker seg ut over kjønnslikestilling. Ambisjonen i dette arbeidet er at det skal bidra til å løfte Agders attraktivitet og omdømme.

Ønsker din virksomhet mer informasjon om dette spennende nybrottsarbeidet tar du kontakt med Helle I. Mellingen på telefon 411 26 776 eller e-post hme@vaf.no

av Jan Torkelsen, publisert 26. oktober 2015 | Skriv ut siden