Kulturlivet i Agder består av mange dimensjoner. Mye er lagt til rette for et blomstrende kulturliv gjennom flotte bygg og regionale arenaer. Lytt til hva avtroppende ordfører og påtroppende Kilden-direktør ønsker seg:

Hva er målet?

  • Styrke det regionale kulturlivet
  • Kunnskapsbygging
  • Styrke frivillig sektor
  • Historiske opplevelser
  • Utnytte potensialet som ligger i kystsonen

Hva har skjedd de siste fem årene?

Det regionale samarbeidet er styrket gjennom Dette er gjort

Dette er gjort

Utfordringer fremover

Videreutvikle den kunstneriske viljen som er i landsdelen. Bidra til et mangfoldig kunstutrykk gjennom å legge til rette for forutsigbare rammebetingelser. Det kan utarbeides strategi for å rekruttere kunstnere til landsdelen. Kulturskolen bør videreføres som en viktig arena for å utvikle talenter. Dette bør sees i sammenheng med å utvikle en bærekraftig region.  

av Espen Moseidjord, publisert 29. juni 2015 | Skriv ut siden