For å videreutvikle landsdelen er det en forutsetning å tilby et helhetlig transporttilbud og en infrastruktur som er sikker, effektiv og forutsigbar. Agder er strategisk plassert som porten til Europa og bindeleddet mellom øst og vest. Hør hva ordførerne Halvorsen og Severinsen fremhever.

Agders hovedutfordringer innen samferdsel er illustrert med et skipsanker hvor de ulike transportformene og infrastrukturen er koblet sammen.   Gjennom målrettet arbeid hvor landsdelen har stått samlet om prioriteringene, har en gjennom de senere årene fått gjennomført mange prioriterte prosjekter. Mange utfordringer gjenstår, og gjennom RTP har en samlet seg om et felles dokument som oppsummerer de viktigste utfordringene og hvordan de prioriteres.

Hva er målet?

Målet er å styrke finansieringen til videreutvikling av infrastrukturen omkring alle transportformer i hele landsdelen.

Hva har skjedd de siste fem årene?

Mye har skjedd og illustreres best gjennom Regional transportplan Agder (RTP) 2015- 2027. RTP er beviset for samordning og synkronisering av vei, bane, luft og havn, og et resultat av strategisk samarbeid mot felles mål. RTP skal brukes i påvirkningsarbeid opp mot Nasjonal transportplan i neste periode.

Hva er utfordringene fremover?

Det er først og fremst viktig å følge opp regionens hovedprioriteringer inn mot neste NTP- periode. Dette krever at hele det regionale partnerskapet samler seg om hovedmålene.  

av Espen Moseidjord, publisert 29. juni 2015 | Skriv ut siden