Bilde Artikkel Kjellakristiansen
© Kjell A. Kristiansen / Songdalen kommune

Kjell A. Kristiansen / Songdalen kommune

Fylkeskommunene og Fylkesmannsembetene i Agder inviterte politikere, rådmenn, kommuneleger, planleggere, ansatte og studenter ved UiA, samt folkehelsekoordinatorer til en regional samling for å aktualisere nasjonal politikk og bidra til å forankre arbeidet med folkehelse i Agder både i planlegging og drift.

Agder er en region som er godt kjent for klyngesamarbeid i næringslivet. Gjennom arbeidet med å følge opp Regionplan Agder 2020 styrkes samarbeidet på en rekke sentrale politikkområder. Folkehelse er et av disse sentrale områdene. 

Samlingen kom som et resultat av kommuners ønske om mer informasjon om hvordan utfordringene knyttet til folkehelse og kommuneplanlegging kan løses. De som fikk med seg denne samlingen gleder seg allerede til neste års konferanse og anbefaler den til alle som ikke fikk den med seg.

Du kan laste ned program og presentasjonene fra høyre kolonne.

av Manuel Birnbrich, publisert 15. mai 2015 | Skriv ut siden