Kilden

Foto: Kilden teater- og konserthus.

27-28. april arrangeres Nasjonal kultur- og næringskonferanse på Kilden teater- og konsert hus. Dette er en nasjonal konferanse med spennende tema og foredragsholdere innen tema kultur og næring. I tillegg blir det naturligvis servert kunst av høy kvalitet under konferansen.

MANGE SPENNENDE NAVN

Christian Woller, adm.dir LEGOLAND, Danmark, Ingrid Røynesdal, Direktør Oslo Symforniorkester, Heidi Sørvig, Daglig leder Visit Sørlandet, Festivalsjef for Palmesus, Leif Fosselie, er bare noen få av de som skal bidra. Les mer her

BAKGRUNN FOR KONFERANSEN

Kulturdepartementet og Næringsdepartementet har i 2015 utfordret  Sørlandet til å arrangere årets kultur- og næringskonferanse. Landsdelen har tatt utfordringen:  Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Cultiva, Kilden teater- og konserthus, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Sparebanken Sør har gått sammen om å realisere konferansen.

Kildenkonferansen er blant de prioriterte satsingene innen kulturfeltet som Politisk samordningsgruppe i regionplan Agder har prioritert å satse på frem mot 2020.

Denne konferansen blir derfor oppstart på en årlig Kildenkonferanse, med mål om å være  kompetansehevingsarena for kunstnere,kulturarbeidere og næringsaktører innen kunst og kulturrelatert virksomhet i Norge

TO MINISTRER TIL KONFERANSEN

Kulturdepartementet og Næringsdepartementet gjennomførte en kultur og næringskonferanse  i Tromsø i 2014. Det var kulturminister og næringsminister som ønsket en felles konferanse i Tromsø i 2014.  Det er denne ideen som videreføres med Kildenkonferansen 2015.

Målet med Kildenkonferansen 2015 er tredelt. Første del vil ha fokus på hvordan bygge en landsdel,  andre del har fokus på hvordan investere i barn og unge og tredje del har fokus på kultur og næring

Næringsminister Monica Mæland åpner konferansen mandag 27. april kl 12.00. 

Kulturminister Thorhild Widvey åpner konferansens andre dag, tirsdag 28. april, kl 9.00, og oppsummerer til slutt.

For mer info og påmelding, klikk her.

 


(Skrevet av: Cheryl Macdonald/Per Norstrøm)

av Cheryl MacDonald/Per Norstrøm, publisert 10. mars 2015 | Skriv ut siden