Barnevandringsstien som kulturminne setter fokus på vår nære historie om barna som måtte vandre fra fattige kår i Vest-Agder mot mer velstående gårder i Aust-Agder. Her fikk de seg gjerne jobb som gjetere eller gårdsarbeidere. Fra midten av april kan man kombinere historisk interesse om barnevandringene med et helt nytt tilbud; Geocaching langs barnevandrerstien. Les mer:

Koordineringsgruppen for barnevandrerstien gjennom Agder arrangerte 6. mars et seminar der et helt nytt opplevelsestilbud ble presentert for de ca. 40 fremmøtte. Ole Netland for (Geokaperne i Agder) presenterte Geocaching langs barnevandrerstien.

Frivillige har nylig lagt ut cacher langs hele den nesten 140 km lange stien. Dette gir nye muligheter og nye opplevelser og anlegget markeres med offisielle åpning r lørdag 18. april på Konsmo. Geocaching, som enkelt kan forklares som en skattejakt i naturen, blir stadig mer populært hos både store og små.

Barnevandrerstien gjennom Agder er 139 km lang, krysser 9 kommuner og to fylker; fra Kvinesdal i vest til Grimstad i øst. Den bygger på en unik og autentisk historie fra 1800-tallet om barnevandrerne fra Vest-Agder. Barna dro østover for å søke arbeid, bl.a. som gjetere ved mer velstående gårder i Aust-Agder. De fulgte flere ruter, men i hovedsak gikk veien der Sørlandsbanen går i dag.

Fra gjengrodde stier

Barnevandrerstien ble ryddet og merket i 2010. I forkant måtte stiens trasé defineres. Historielag bidro i denne prosessen med kunnskap og tid i forhold til å definere hvor traséen skulle gå. Alle kommunene som stien krysset var også involvert, særlig har Audnedal kommune spilt en nøkkelrolle.

Stien er nå delt inn i 7 etapper fra vest mot øst. Kart over de ulike etappene kan lastes ned på www.barnevandring.no. På disse nettsidene beskrives også etappene, historien m.m.

Utvikling av stien i et folkehelse-, friluftsliv- og næringsperspektiv

For å kvalitetssikre og videreutvikle stien ble det i 2012 etablert en koordineringsgruppe. I denne gruppen deltar representanter fra kommuner, friluftsråd, turistkontor i tillegg til Aust- og Vest-Agder fylkeskommune. Vest-Agder fylkeskommune (rådgiver Siv Hemsett) har nylig påtatt seg sekretærfunksjon for gruppen. Målet med arbeidet er bl.a. å tilrettelegge for næringsutvikling. Dersom Barnevandrerstien skal videreutvikles som et attraktivt besøksmål er en velfungerende infrastruktur (merking av sti, kart og informasjon) en viktig forutsetning.  

Koordineringsgruppen har tro på at dette vil bidra til ny og større interesse for stien og den viktige, men ganske ukjente historien fra Agder.

Sett av 18. april og bli med på åpningen av geocaching langs barnevandrerstien på Konsmo i Audnedal kommune.

Les mer om arbeidet med å utvikle barnevandrerstien her:

Se også nettsider for Barnevandrerstien:

Mer om geocaching her:

(Skrevet av: Siv Hemsett)

av Siv Hemsett, publisert 10. mars 2015 | Skriv ut siden