Prosjektleder grønne datasentre på Sørlandet, Trond Kristiansen

Foto: Inger Holen

Klima og verdiskaping er et delkapittel i Regionplan Agder 2020. PSG har identifisert grønne datasentre som et satsningsområde hvor landsdelen både kan få ny verdiskaping og samtidig være klimavennlig. PSG mener grønne datasentre er den typen næringsvirksomhet som regjering og Storting ønsker seg når de snakker om det grønne skifte. Derfor har PSG igangsatt prosjektet: Grønne datasentre på Sørlandet.

I regi av Regionplan Agder 2020, arbeider nå en samlet landsdel for at etablering av grønne datasentre på Sørlandet. Mye taler for at grønne datasentre kan bli en ny klimavennlig næringsgren i landsdelen. Agder har gode forutsetninger for å etablere datasentre. Landsdelens beliggenhet og betydelige kraftoverskudd gir oss muligheter. Det er viktig å understreke at investeringene ikke skjer av seg selv. Det Agder nå trenger er å mobilisere i fellesskap. På den ene siden må det jobbes politisk for tilrettelegging av rammevilkår. Samtidig er det viktig å identifisere aktuelle næringsarealer i kommunene. 

Politisk er det viktig at det nå blir bestemt at det skal legges datafibre i de to nye utenlands-kablene for strøm. Dette vil være en viktig forutsetning for om Agder skal være attraktiv for datasentre. Det har vist seg at man kan spare opp mot 75% av investeringene for en eventuell fiberforbindelse ved å legge dem sammen med strømkabelen. Da vil kostnadene for fiber utgjøre om lag 1% av kostnadene for selve strømkabelen. På den andre siden er det viktig at grønne datasentre får de samme økonomiske rammevilkårene som i våre naboland. Det betyr å redusere el-avgiften slik det er gjort i Finland og Danmark, og som planlegges i Sverige.

Skal det etableres datasentre på Agder er det avgjørende at det arbeides lokalt med å identifisere og tilrettelegge for næringsarealer. Det er snakk om store arealer på flere hundre mål og som må ha tilgang til datafiber og store mengder kraft. Dette arbeidet krever nært samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og Invest in Norway. Det tilrettelegges nå for et eget prosjekt med mål om å fremme aktuelle næringsareal i landsdelen.   

 

(Skrevet av: Trond Kristiansen/Inger Holen)

av Trond Kristiansen/Inger Holen, publisert 10. mars 2015 | Skriv ut siden