Sentrale aktører var torsdag under Arendalsuka samlet i et fullsatt bibliotek ved Arendals torv for å debattere likestilling og politisk deltagelse. Leder for Likestilling som regional kraft, Helle Ingeborg Mellingen, åpnet debatten med å spørre: Trenger vi egentlig kvinner i politikken?

(Se bilder fra arrangementet nederst i artikkelen)

Hva forskningen forteller
For å gi debattdeltagerne et vitenskapelig bakteppe for diskusjonen, var May-Linda Magnussen fra Agderforskning invitert for å presentere funn fra forskningsprosjektet Kvinners politiske interesse og deltakelse. Prosjektet har tatt for seg likelydende spørsmål til det Mellingen stilte i sin innledning og det var en lydhør forsamling som fikk høre forskerens svar.

 –Ja, demokratisk sett er det problematisk at de som tar beslutninger på vegne av oss ikke avspeiler befolkningens sammensetning, uttaler Magnussen.

Hun forklarer at alle erfarer verden fra et visst ståsted som har betydning for hva man tillegger vekt og prioriterer. Dersom beslutninger blir tatt av noen som ikke har sett verden fra samme ståsted, vil politikken bli påvirket av dette.

Hva kan gjøres
Det var en naturlig konsensus blant debattdeltagerne at det er viktig med flere kvinner i politiske verv, nettopp for å få inn de perspektiver som man kun får ved å være kvinne. Spørsmålet blir da; hvordan kommer man dit? Dagens statistikk er sørgelig lesing hvis målet er å lete etter likebalanse. På landsbasis er det kun 20 prosent kvinneandel blant ordførerne. 7 av 10 listetopper er menn. 72 kommuner har under 30 prosent kvinneandel. Og verst er kommunene på Agder, om man ser fylkene under ett (det finnes hederlige unntak). Fra denne dunkle del av statistikken har det vært en kraftig mobilisering de siste årene. Tiårssatsingen for likestilling startet først med prosjektet Fritt Valg som ble fulgt opp av det pågående prosjektet "Likestilling som regional kraft". Videre er en omfattende plan for Likestilling, inkludering og mangfold (LIM-planen) ute på høring i disse dager. Planen skal bidra til å oppfylle felles mål i Regionplan Agder 2020. Prosjektleder for denne ambisiøse planen, Lisbeth Reed, utfordret Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne, på om regjeringen var villig til å bla opp med det det faktisk koster å få "skuta på rett kjøl". –For det koster faktisk penger å få gjort noe med likestillingen i landet, poengterte Reed, etter at det ble åpnet for spørsmål fra salen. Hornes svar får vi når statsbudsjettet presenteres senere i høst.

Hva kvinner velger
Anniken Huitfeldt, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og tidlig Barne- og likestillingsminister, sier at det er mange parallelle løp som må kjøres for å heve kvinneandelen i politiske verv. En del av løsningen ligger i de strukturelle utfordringer ved å engasjere seg i politikken. –I valget mellom familie og politikk, velger kvinner familien, sier hun. Og peker blant annet på at møter lagt til ettermiddag og kveld, ikke er gunstig i denne sammenheng.

Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for Krf fra Aust-Agder, forteller at de ofte har annenhver kvinne og mann etter endt nominasjonsprosess, men at kumulering ved valg gjør at de ender opp med en skjevfordeling. Han fremholder dette som noe merkelig, all den tid partiet har flest kvinnelige velgere.

Likestillingsministeren tar ballen videre og sier at kvinner kan være kvinner verst og oppfordrer sine medsøstre til å gå i seg selv og heie frem andre kvinner.

Ta ballen
Mens Likestillingsministeren og hennes kollegaer i regjeringen vurderer nøyaktig hvor viktig det er med likestilling i Norge, målt i kroner på neste statsbudsjett, kan vi andre ta hennes oppfordring og heie frem den underrepresenterte delen av befolkningen – for demokratiets og innbyggernes beste.

(Foto: Wanja Richardsen og Inger Holen)

av Wanja Richardsen, publisert 17. august 2014 | Skriv ut siden

Debattdeltagerne Og Debattleder Arendalsuka 2014

Debattdeltagerne Og Debattleder Arendalsuka 2014

Debattdeltagerne Og Debattleder Arendalsuka 2014
Fullsatt Arendal Bibliotek Arendalsuka 2014

Fullsatt Arendal Bibliotek Arendalsuka 2014

Fullsatt Arendal Bibliotek Arendalsuka 2014
Godt oppmøte (Arendalsuka 2014)

Godt oppmøte (Arendalsuka 2014)

Godt oppmøte (Arendalsuka 2014)
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne Har Ordet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne Har Ordet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne Har Ordet
Lisbeth Reed Prosjektleder For LIM Planen

Lisbeth Reed Prosjektleder For LIM Planen

Lisbeth Reed Prosjektleder For LIM Planen
Spoersmaal Fra Salen

Spoersmaal Fra Salen

Spoersmaal Fra Salen
Ungdomsrepresentant Med Spoersmaal Til Politikerne

Ungdomsrepresentant Med Spoersmaal Til Politikerne

Ungdomsrepresentant Med Spoersmaal Til Politikerne