Fylkesordførerne i Aust- og Vest-Agder, Bjørgulv Sverdrup Lund og Terje Damman fikk nylig publisert en kronikk i Fædrelandsvennen om Agders rolle i den klimavennlige energirevolusjonen. Fylkesorførerne mener at Agder vil kunne være en viktig bidragsyter til å nå EU sine mål om at kraftproduksjonen innen 2050 skal skje helt uten klimagassutslipp. Dette vil riktignok kreve at den nasjonale energi - og klimapolitikken må endres.

Norge med sine store vannkraftmagasiner kan bruke overskuddskraften som blir produsert i EU når det blåser til å spare og lagre vannkraft. Når det produseres for lite vindkraft kan vi produsere kraft som kan sendes tilbake til landene rundt oss. Denne kraftutvekslingen er det som menes med et oppladbart "grønt batteri".


Gjennom etableringen av et oppladbart "grønt batteri" vil vi kunne gi et viktig bidrag til å etablere et klimavennlig Europa. Samtidig vil verdien av vår vannkraft øke. En slik etablering vil altså både være samfunnsøkonomisk og klimavennlig, mener fylkesorførerne.


Å etablere et oppladbart "grønt batteri" vil kreve kraftlinjer, kabler og nye investeringer i våre vannkraftverk. Vi må påse at disse investeringene blir så skånsomme som mulig.

Det vil også være viktig at en andel av verdiskapningen bør tilfalle lokalsamfunnene. Det gjelder lokalsamfunn som gjennom å investere sine naturressurser vil gi viktige bidrag til å skape klimafremtiden.


Hele kronikken kan lastes ned fra menyen til høyre.

 

av Birnbrich, Manuel, publisert 1. mai 2013 | Skriv ut siden