På oppdrag fra Sørlandstinget er det utarbeidet et digitalt veikart som synliggjør tiltak som bidrar til å bedre levekårene på Agder. Veikartet er en tiltaksmeny med kunnskapsbaserte tiltak vi vet virker. Målgruppen for tiltakene er barn, ungdom og unge voksne. Veikartet er en konkretisering av en helthetlig og langsiktig levekårssatsing på Agder forankret i Regionplan Agder 2030.

Se veikart for bedre levekår her: www.levekaragder.no

av Birnbrich, Manuel, publisert 19. juni 2019 | Skriv ut siden