Fylkesordfører i Aust-Agder Tellef Inge Mørland er i ferd med å rydde sitt kontor i Fylkeshuset i Arendal for å starte opp en fireårsperiode som representant for Arbeiderpartiet på Stortinget. Torsdag deltok han i sitt siste møte i Sørlandsrådet. Han ble i møtet takket for sin solide innsats som nestleder i rådet av leder fylkesordfører Terje Damman. Med blomster og applaus ble han takket og ønsket lykke til i sitt nye verv i rikspolitikken.

Sørlandsrådet er sammensatt av fylkesordførerne og opposisjonslederne i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, ordførerne i Kristiansand og Arendal, samt styrelederne i de fem regionrådene i landsdelen.  

Rådet er premissleverandør for måloppnåelse av regionplanens fem målområder. Det er vertskap for viktige politiske diskusjoner og pådriver for å løfte politiske toppsaker regionalt og nasjonalt.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. september 2017 | Skriv ut siden