Amanda Lona

Amanda Ea Roysdatter Lona

Amanda Lona er student ved Universitetet i Agder, der tar hun en master i Global utvikling og samfunnsplanlegging. Hun har tidligere tatt en bachelor i Samfunnsendring og kommunikasjon, og har ett årsstudium fra NTNU i Likestilling og mangfold. Hun går nå siste året på masteren og fikk mulighet til å søke på flere spennende praksisplasser som valgfag. Hun endte opp hos Vest-Agder fylkeskommune, hvor hun jobber mest med Regionplanarbeidet. Det er både både hun og vi veldig fornøyd med.

Hvorfor søkte du praksisplass hos Vest-Agder fylkeskommune?

Jeg søkte praksisplass her fordi jeg syntes det virket veldig spennende! Inger Holen holdt en veldig fin presentasjon av hvordan det var å jobbe her. Det traff meg mest var da hun presenterte de ulike satsningsområdene i strategiplanen, særlig område klima. Jeg likte også godt da hun sa at hos fylkeskommunen er det lav terskel for å spørre om hjelp, og enda lavere for å hjelpe. Det virket som et inkluderende miljø å komme til hvor man kunne lære mye.   

Hvilke arbeidsoppgaver har du?

Jeg følger for det meste Inger Holen i hennes jobbhverdag. Hun jobber både for Vest- og Aust-Agder Fylkeskommune og er regionplankoordinator. Jeg får delta på møter og seminarer, og får følge med på ulike planer som er i utvikling. Jeg skriver artikler og referater og hjelper til med å forbereder til møter.  Det er utfordrende arbeid fordi det er noe nytt, men det er veldig spennende og jeg får en bratt læringskurve.

Hvilke forventninger hadde du før du startet?

Jeg håpet å kunne se hva det er fylkeskommunen jobber med og hvordan de jobber. Jeg var usikker på hvor mye jeg faktisk fikk være med på, men det viser seg at jeg får være med på de aller fleste møter og seminarer. Så det har overgått all forventning, og jeg føler jeg får et skikkelig innblikk i hvordan det er å jobbe her.

Hvordan opplever du praksisplassen?

Fylkeskommunen er veldig inkluderende og åpen. Jeg har eget kontor og folk stopper gjerne i døra og slår av en prat. Det er veldig mye å sette seg inn i, blant annet planer og strategier, samt oppbygningen av fylkeskommunen og kommunene og hvordan de samarbeider. Noe jeg føler jeg manglet kunnskap om var plan- og bygningsloven, det hadde vært fint med en innføring i den før jeg startet i praksis her. Men jeg har fått mye tid til å lese meg opp på ulike saker og fått satt meg mer inn i det fylkeskommunen jobber med. Nå jobbes det for eksempel med en ny prosjektsatsning innen folkehelse, der får jeg delta på ulike møter og seminar, og får se hvordan arbeidet settes i gang.

Er en praksisplass hos fylkeskommunen relevant?

Det vil jeg så absolutt si at det er. Det er veldig fint å få muligheten til å få en smakebit på den virkelige verden før man blir kastet ut i det som nyutdannet. Dette er en relevant arbeidsplass, ikke bare for mitt studie, men for veldig mange andre retninger og. Dette er en arbeidsplass som jobber med utrolig mye forskjellig. De driver med spennende og innovativt arbeid, og har utrolig stor påvirkningsevne. Her får man muligheten til å prøve seg litt fram, og man får et innblikk i ulike arbeidsoppgaver og stillinger som finnes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2017 | Skriv ut siden