Agder har samlet sett økt sin andel av de nasjonale klimasatsmidlene fra i overkant 1 million i 2016 til over 14 millioner i 2017. Dette er ikke uten grunn og det viser seg gang på gang at godt forarbeid nytter.

Agder har samlet sett økt sin andel av de nasjonale klimasatsmidlene fra i overkant 1 million i 2016 til over 14 millioner i 2017. Dette er ikke uten grunn og det viser seg gang på gang at godt forarbeid nytter.  

Hva har egentlig skjedd siden forrige tildeling. Kort sagt kan vi jo bare si at det er godt håndverk. Men, dette må vi faktisk lære litt av og derfor må vi si litt mer om det. Det er også denne gangen summen av en rekke faktorer som forklarer at Agder henter ut en større andel av nasjonale midler.

Fylkesmannen, Klimapartnere, og faggruppen klima arrangerte klimasats-workshop med inspirerende og klargjørende bidrag fra Miljødirektoratet. Øvelse gjør mester og de som hadde erfaringer med gjennomføring av klimatiltak delte sine erfaringer.

Et av tildelingskriteriene er estimering av utslippskutt. Nesten alle de innvilgede søknadene i Agder kommer fra søkere som lager klimaregnskap og dermed har øvelse med å dokumentere utslippskutt og kan relatere utslippskuttene til virksomhetens øvrige utslipp og utslippsmål. De største tildelingene i Agder er  

5 millioner til bedre materialbruk i ny videregående skole i Tvedestrand. Her var det valg av anskaffelsesform med samspillsfase som åpnet for at Veidekke med sine høyt kompetente underleverandører kom i posisjon til å planlegge og kalkulere nødvendig dokumentasjon for en god klimasatssøknad.

2.45 millioner kroner til Sam Eyde videregående skole. Mange års fokus på miljøvennlig transport og anleggsdrift, og planer for videre ambisiøs satsing på elektrifisering traff midt i blinken som et nyttig bidrag som løsning på «transportutfordringene». Støtten viser at også Miljødirektoratet ser utdanning som et viktig klimatiltak. 

1 million kroner går til fylkeskommunenes arbeid med Veikart Agder 2030. Veikartet har hentet inspirasjon fra sektorer i næringslivet som har laget sine Veikart. Veikartet bygger på et strategisk arbeid som allerede er godt forankret i arbeidet med å nå målene i Regionplan Agder 2020.

Under finner du fylkesvis oversikt over alle prosjektene som fikk midler i denne tildelingsrunden. Les, bli inspirert og start allerede nå med å meisle ut ambisiøse og realistiske tiltak i din kommune og bidra på denne måten til at Agder får midler til å realisere enda flere gode prosjekter ved neste års tildeling. En av de vanligste årsakene til at søknader ikke når opp er nemlig umodne søknader som mangler konkretisering, tilstrekkelig forankring og en tydelig beskrivelse for hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre hva og hvilke resultater tiltaket skal oppnå. Det lyses nemlig ut nye Klimasats-midler i 2018!

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Juni-2017/Klimasats-millioner-til-over-120-kommuner/

av Holen, Inger, publisert 28. juni 2017 | Skriv ut siden