X6A0117

Tine Sundtoft åpnet forumet formelt. Her er hun i ivrig prat med Hans-Egill Berven, Kirsten Borge og Beate Johnsen. (Foto: Kirsti Gravdahl)

Sist uke var det duket for første samling i Kompetanseforum Agder. Prosjektleder for Agder fylkeskommune Tine Sundtoft sto for lanseringen, sammen med nesten 60 ressurspersoner fra ulike deler av arbeidslivet.

Representanter fra både privat næringsliv, offentlig sektor, Universitet i Agder, Fagskolen, videregående skole, NAV, LO, Ungt entreprenørskap med mange flere sto på deltakerlisten, og det var god stemning på Caledonien torsdag 28. mars. 

En viktig mål for dagen var å få innspill fra deltakerne om egne forventninger og hvordan deltakerne ser for seg å selv bidra slik at forumet blir en effektiv møteplass.  Ikke helt uventet ønsker mange å bygge nettverk, at det tilrettelegges for god dialog og godt samarbeid, og ikke minst nevner mange at det er veldig bra med en tverrfaglig møteplass for å hente kunnskap om fremtidens trender og behov i arbeidslivet. 

Flere av deltakerne kjenner hverandre godt fra før, men langt fra alle. Det unike med kompetanseforumet er at hele arbeidslivet treffes - både tilbudssiden og etterspørselssiden, men også samarbeidspartnere, innovasjonsaktører, forskere og koblere. Deltakerne pekte og på viktigheten av å arbeide sammen når vi møtes og by på egen kunnskap; inspirere hverandre og bidra til koordinert og forankret kompetanseutvikling i regionen.  

Forumet etableres med tanke på å følge opp Kompetansestrategi Agder 2030 som ble vedtatt sommeren 2018. Strategien handler om å skape balanse mellom nettopp tilbud og etterspørsel i arbeidslivet og sørge for at samfunnet og arbeidslivet får tilgang på riktig kompetanse fremover. Lykkes vi med dette arbeidet, lykkes vi samtidig med å nå målene i Regionplan Agder om en attraktiv, samskapende og bærekraftig region.

På samlingen sto Blå Vekst på agendaen med målsetting å finne ut hvilken kunnskap det vil være behov for og hvordan vi kan skape nye arbeidsplasser innen denne sektoren. Næringslivet var til stede, godt representert ved GCE NODE og den nyetablere bedriftsklyngen Innakva. Det samme var Flekkefjord videregående skole og Havforskningsinstituttet. Flekkefjord videregående skole etablerer nå linjen Blått Naturbruk, noe næringslivet vet å sette pris på. 

Er du interessert i å vite mer om dagen og lese de ulike presentasjonene, se her. Du kan og melde deg på Kompetanseforumet sitt eget nyhetsbrev hvis du ikke vil gå glipp av informasjon om hva som skjer fremover. 

av heka14, publisert 6. april 2019 | Skriv ut siden