Rundt 22 000 ungdommer i Aust- og Vest-Agder inviteres til å delta i den hittil største ungdomsundersøkelsen i Agder.

Undersøkelsen Ungdata gir verdifull kunnskap om hva vi må jobbe med for å sikre de unge best mulige levekår i regionen.

Det spørres om alt fra forholdet til venner og familie, økonomi, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner og fysisk og psykisk helse.

Alle skal med

- Alle elever på ungdomsskolene i begge Agder-fylkene, samt elever på alle tre trinn i de videregående skolene, får tilbud om å delta, sier Børje Michaelsen, koordinator av Ung i Agder 2019 i Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Undersøkelsen finner sted like etter vinterferien.

- Ungdata gjennomføres som en elektronisk spørreundersøkelse på skolene i skoletida, og alle besvarelsene vil bli behandlet fortrolig.

Bredt samarbeid i regionen

Alle kommunene i Agder, Kompetansesenter rus – region sør (KoRus), Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder samarbeider om undersøkelsen.

Undersøkelsen er del av den nasjonale Ungdata-undersøkelsen, i regi av NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. De nasjonale tallene gjør oss i stand til å identifisere særlige utfordringer blant ungdommen her i Agder.

Gir viktig kunnskap

Her i Agder har vi gjennomført felles Ungdata-undersøkelse for alle kommunene én gang tidligere. Det var i 2016.

- Resultatene har i stor grad bidratt til økt fokus på ungdommers liv. Vi har fått en større forståelse av deres mestringsområder og utfordringer.

- Mange kommuner bruker resultatene aktivt i etterkant av undersøkelsen, både i målrettet arbeid på skolene og i nærmiljøet. Dataene gir også fylkeskommunene et godt grunnlag for samarbeid med fagmiljøer i kommunene, sier Børje Michaelsen.

 

Mer informasjon om undersøkelsen og regional rapport "Ung i Agder 2016" finner du her

av Michaelsen, Børje, publisert 18. februar 2019 | Skriv ut siden