Lyngoer
Foto: Bjarne Tresnes Sørensen/VAF

Foto: Bjarne Tresnes Sørensen/VAF

Et av de sentrale arbeidsfeltene innenfor kultursatsingen i Regionplan Agder 2020, er forvaltning og bevaring av Sørlandets unike uthavner. Denne våren er det høy aktivitet hvor det både skal vedtas en regional strategi og opprettes et prosjekt som skal ta arbeidet videre.

Arbeidet med uthavnene på Sørlandet er forankret både i mål og i handlingsprogrammet for oppfølging av Regionplan Agder 2020.

Siktemålet langt der fremme er å komme i posisjon for å kunne søke om innlemmelse på Unescos verdensarvliste. For at det skal skje kreves det mye og systematisk arbeid.

 

Regional strategi

Vern av uthavnene er et satsingsområde i kulturminnestrategiene i både Aust- og Vest-Agder. Det har vært et behov for en egen felles strategi for arbeidet med uthavnene. Strategien behandles i  begge fylkestingene i april. Vedtatt strategi vil fungere som utgangspunkt for det regionale uthavn-prosjektet. Finansiering og organisering av prosjektet skal behandles politisk i mai.

- I prosjektet er det lagt inn et forslag om å samarbeide tett med to kommuner, én i Aust-Agder og én i Vest-Agder. Disse kommunene vil ha status som pilotkommuner. Sentralt i samarbeidet med kommunene vil være å lage et forslag til hvordan man kan ivareta uthavner som kulturmiljøer, og hvordan dette kan innarbeides i kommunale planer og reguleringsplaner, sier Kåre Kristiansen hos fylkeskonservatoren i Vest-Agder.

IMG 4455 Copy

Interreg-prosjekt

Agder-fylkene har arbeidet siden 2014 for å etablere et Interreg-prosjekt med andre kystregioner i Europa. Prosjektet ble endelig godkjent i februar 2016. I prosjektet, som har fått navnet HERICOAST, skal prosjektdeltakere fra seks europeiske land sørge for mer helhetlig vern, forvaltning og arealplanlegging i sårbare kystsamfunn.

- Kystregionene opplever til en viss grad de samme utfordringene. Dette handler om utbygging og press på kystmiljøene gjennom turisme og urbanisering. I tillegg er det endringer i fiskeindustrien som også er med og endrer særpreget ved kystmiljøene. Samlet er det et økende press på små kystsamfunn, og endringene påvirker samfunnene i stor grad, sier Kåre Kristiansen.

Vest-Agder fylkeskommune er leadpartner i prosjektet, og Aust-Agder er regional samarbeidspartner. Kåre Kristiansen vil ha et hovedansvar for å koordinere samhandlingen mellom de europeiske partnerne i prosjektet. Ifølge Kristiansen vil det være mye å hente i Interreg-prosjektet. Først og fremst vil medfinansieringen fra EU gi regionen mulighet for å kanalisere ekstra ressurser inn i prosjektet, hvor en lokal prosjektleder vil få ansvar for å utvikle en regional veileder for uthavnene i samarbeid med kommunene.

- Samhandlingen mellom regionene i prosjektet er spennende da det er ulike tradisjoner for forvaltning av kulturminner og kystmiljøer i ulike europeiske land. Utfordringene er i stor grad de samme, men forskjellig praksis og ulike erfaringer gir en god læringssituasjon for alle parter, sier han.

 

Verdensarv i det fjerne

Det er den norske stat som nominerer til Unescos verdensarvliste. For å komme i posisjon for nominasjon til verdensarvlisten kreves det langsiktig og systematisk jobbing. 

Ved å få på plass en regional strategi, prosjektorganisering og internasjonalt samarbeid kan man ta noen første skritt mot den langsiktige målsettingen. 

av hask27, publisert 15. april 2016 | Skriv ut siden