• Aase -hobbesland
  av Helgeland, Endre, 26.06.17

  Agder-kommunene sammen om å digitalisere helsetjenester

  Digital teknologi skal være en sentral del av kommunehelsetjenestene på Agder innen 2020. Alle de 30...

  Les mer
 • Harald Og Wenche
  av Holen, Inger, 22.06.17

  Kommunehelsetjenesten i Agder ber Sørlandsrådet om politisk drahjelp

  Helsepolitiske utfordringer stod på agendaen i Sørlandsrådet 9. juni. Bakgrunnen er behovet for...

  Les mer
 • folkehelse illustrasjon
  av Helgeland, Endre, 26.04.17

  Utdanning og inkludering er nøkkelen til god folkehelse

  Det var en av konklusjonene da Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner holdt innspillseminar om ny...

  Les mer
 • Konferanse Bilde 1
Foto: Cheryl Macdonald
  av Helgeland, Endre, 01.12.16

  "Ung og innafor? Ung i Agder 2016"

  Konferansen "Ung og innafor? Ung i Agder 2016" ble gjennomført 3-4.november med nærmere 300...

  Les mer
 • Likestilt Arbeidsliv
  av Ingrid Michaelsen, 01.12.16

  Aktuelt fra prosjekt Likestilt Arbeidsliv

  Ansatte i bedriftene mottok i slutten av november en anonym spørreundersøkelse som skal kartlegge...

  Les mer
 • Prosjektgruppen Likestilt Arbeidsliv
Foto: Jon Anders Skau, Agder Energi
  av Håvard Skattum, 24.08.16

  Kickstart for pilotvirksomhetene i Likestilt arbeidsliv

  Det har vært en begivenhetsrik periode for prosjektet Likestilt arbeidsliv. Fredag 12. august ble 15...

  Les mer
 • Merethe Anette Ryen
Foto: Håvard Skattum
  av Håvard Skattum, 13.06.16

  Ryen gleder seg til nybrottsarbeid med pilotvirksomhetene

  Merethe Anette Ryen er tilsatt som prosjektleder for sertifiseringsprosjektet "Likestilt...

  Les mer
 • Ungdom
Foto: Markus Bormann, eu.fotolia.com
  av Børje Michaelsen, 13.06.16

  Slik har ungdom i Agder det i 2016

  Tidenes største levekårsundersøkelse på Sørlandet er nå gjennomført, og nærmere 14.000 elever har...

  Les mer
 • Likestilling
Foto: Helle Ingeborg Mellingen
  av Helle Ingeborg Mellingen, 18.04.16

  Ambisiøst pilotprosjekt for likestilling og mangfold

  Onsdag 13.april ble pilotprosjektet Likestilt arbeidsliv lansert hos Næringsforeningen i...

  Les mer

Ung i perfeksjonssamfunnet

Hvordan er det å være ung i dagens samfunn? Har vi skapt et perfeksjonssamfunn? Hvordan skal vi fange opp de som faller utenfor? Det var noen av spørsmålene som ble tatt opp på konferansen "Ung i...

av Håvard Skattum, 15.04.16

Likestilt arbeidsliv

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og fylkeskommunene i Agder inviterer til seminar onsdag 13.april. Her presenteres pilotprosjektet som starter i august.

av Helle Ingeborg Mellingen, 06.04.16

Statsbudsjettet 2016: 1 million til likestillingspilot

Agderfylkenes satsing på likestilling kan resultere i en bevilgning på 1 million kroner på Statsbudsjettet for 2016. Denne millionen skal brukes til et toårig pilotprosjekt hvor motiverte bedrifter...

av Jan Torkelsen, 26.10.15

Tilbyr opplæring i LIM til de folkevalgte

Hvordan kan politikere jobbe for mer likestilling, inkludering og mangfold i egen kommune? Hva betyr den regionale LIM-planen for kommunene? I disse dager får alle kommunestyrer og likestillingsutvalg...

av Helle Ingeborg Mellingen, 12.10.15

Økt samarbeid for å bevare og utvikle regionens attraktive kystbyer

Nettverket for de historiske bysentra for Agder er etablert og har til hensikt å være en pådriver i arbeidet med utvikling og bevaring av våre attraktive kystbyer. Det er behov for å utveksle kunnskap...

av Manuel Birnbrich, 07.08.15

Lyttevenner er en ressurs i skolen

Vi ønsker flere lyttevenner til vår skole, informerte rektor ved Voiebyen skole i Kristiansand, Ragnhild Topstad Nilsen, til de rundt 60 deltagerne som fredag var samlet til årets lyttevennseminar ved...

av Wanja Richardsen, 27.10.14

Setesdal tar utfordringen

Politisk samordningsgruppe har utfordret alle regionrådene til å ta en rolle i etableringen av Agdermodellen for likestilling. Setesdal er den første regionen som inviterer til eget seminar for å dra...

av Helle Ingeborg Mellingen, 21.10.14

Ungdata for hele Agder i 2016

Konferansen Ungdommen - bedre enn sitt rykte, ble avholdt ved Rosfjord Strandhotel i Lyngdal. 22.-23. september. Her ble tall fra den nasjonale Ungdata-undersøkelsen presentert sammen med tall fra...

av Wanja Richardsen, 06.10.14

Heltidskultur er høyt prioritert i Agderkommunene

Resultatet fra den nylig gjennomførte kartleggingen av likestillingsarbeid i Agders kommuner viser at svært mange kommuner jobber aktivt med å redusere uønsket deltid og å skape heltidskultur i...

av Helle Mellingen/Wanja Richardsen, 24.09.14

Derfor trenger vi likestilling innen politisk deltagelse

Sentrale aktører var torsdag under Arendalsuka samlet i et fullsatt bibliotek ved Arendals torv for å debattere likestilling og politisk deltagelse. Leder for Likestilling som regional kraft, Helle...

av Wanja Richardsen, 17.08.14

Du har en kollega i Europa

Når organisasjoner skal utvikles benyttes gjerne all tilgjengelig kompetanse. Erfaringer viser at de færreste av oss ser ut over de lokale, regionale eller nasjonale grenser når det søkes tilfang av...

av Wanja Richardsen, 01.07.14

Planprogram for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 sendes på høring

Fylkeskommunene på Agder varsler oppstart av arbeidet med Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 og sender nå planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn.

av Wanja Richardsen, 21.03.14

Et regionalt samferdselsløft

Samferdsel var ett av hovedtemaene da regionens sentrale politikere (Politisk samordningsgruppe –PSG) var samlet på Scandic Bystranda Hotell i Kristiansand sist fredag. Det handler om å koordinere...

av Wanja Richardsen, 20.02.14