Tine Sundtoft
Foto: Inger Holen

Tine Sundtoft på Sørlandstinget 27. mai. Fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman, og plansjef i Aust-Agder Ola Olsbu i bakgrunnen. Foto: Inger Holen

I slutten av februar vendte Tine Sundtoft tilbake som fylkesrådmann i Vest-Agder, etter drøye to hektiske år som klima- og miljøminister. Hun merker et stort engasjement for regional utvikling i Agder, og fremhever Regionplan Agder 2020s betydning for samfunnsutviklingen i regionen.

- Jeg tror definitivt at det at vi fikk en regionplan for seks år siden har gjort veldig mange flere bevisst på at vi sammen kan gjøre mer enn hva vi får til hver for oss, sier Sundtoft. 

 

God samarbeidskultur

Å arbeide med regional utvikling krever at man enes om noen felles prioriteringer, og det er en egen logikk i det regionale utviklingsarbeidet som kan skille seg fra annen type politisk arbeid.

- Regionale saker krever at du setter et felles mål og jobber frem en samarbeidskultur hvor aktørene skjønner sin rolle i samarbeidet. Da må man noen ganger jobbe med seg selv. Hvis jeg står for sterkt på mitt primære standpunkt så kan det ødelegge saken, og det kan ødelegge resultatet på sikt. Denne måten å jobbe på er krevende og komplisert. Å få flere med på den regionale tenkemåten, og se at det er gjennom den samhandlingen vi får det til, er viktig, sier Sundtoft.

Tine Sundtoft mener Agder langt på vei har lykkes i å bygge opp en god samarbeidskultur, hvor det er både vilje og evne til å dra lasset sammen for å realisere sentrale regionale ambisjoner.

Hun trekker frem flere eksempler på dette: Arbeidet med å realisere Universitetet i Agder, firefeltsvei mellom Grimstad og Kristiansand, systematisk arbeid for å få ned frafallet i videregående skole, og byggingen av Kilden teater- og konserthus. 

 

Hardt arbeid over tid

Selv om Agder oppnår enighet om felles prioriteringer og satsinger, så vil det ofte kreve hardt arbeid over lang tid for å lykkes.

- Det var en lang prosess før vi fikk til Universitetet i Agder. Det var en lang prosess før vi fikk til firefelts motorvei mellom Grimstad og Kristiansand, og det er hardt arbeid å få opp gjennomføringen i videregående skole. Når vi våger å sette et mål et stykke frem og jobber sammen for å nå det målet, det er da vi lykkes i landsdelen vår, sier Sundtoft.

- Regional utvikling er ingen quick-fix. Det er langsiktig, hardt arbeid som får regionen til å utvikle seg, fortsetter hun.

 

Ambisiøse og hårete mål

Tine Sundtoft mener at Regionplanen fortsatt har aktualitet og relevans, selv om det nå har gått seks år siden planen ble vedtatt.

- Hvis vi ser det hva som ble skrevet i Regionplan Agder for seks år siden, så var vi ganske forutseende på de fem temaområdene. Det som står under klima er kanskje enda mer aktuelt etter Paris-avtalen. Det er mer enn gode nok utfordringer i planen som ennå ikke er realisert, som vi skal jobbe med fremover. Men jeg tror det er fornuftig å begynne å tenke på en rullering av planen, og ytterligere spisse noen av tiltakene, sier Sundtoft.

Å sette "hårete mål" er noe Sundtoft er godt kjent med som klima- og miljøminister, og gjennom det ambisiøse arbeidet med å lande Paris-avtalen.  Regionplan Agder var også en plan med ambisiøse mål når den kom, og fortsatt gjenstår mye arbeid.

- Jeg synes absolutt at vi har lykkes på noe. Nå er vi i 2016, planen går fram til 2020. Det neste er å løfte blikket frem mot 2030. Det er viktig å være i en utvikling, sette mål og bryte disse målene ned i delmål slik at vi kan markere underveis at vi faktisk er på vei mot noe større, sier Sundtoft. 

- Mye av dette handler også om kommunikasjonen rundt det vi faktisk får til. Det kan være lurt å trekke tankene noe tilbake i tid, og se hvor vi var da, hvor vi er nå, og hvorfor vi er kommet hit. Vi må aldri falle for fristelsen og hvile på laurbærene, men sette videre mål, oppfordrer hun.  

av hask27, publisert 13. juni 2016 | Skriv ut siden