• Grunderuka
  av Benny Andre Johansen, 09.11.17

  Alt klart for Gründeruka Agder 2017

  Mandag 13. november starter Gründeruka i Agder. Gjennom hele uka blir det arrangementer,...

  Les mer
 • Manuel _Birnbrich Smalt
  av Amanda Ea Roysdatter Lona, 31.10.17

  På vei mot "Regionplan Agder 2030"

  Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har startet arbeidet med å revidere Regionplan Agder 2020, som...

  Les mer
 • Eilert Sundt VgS
  av Karlsen, Endre Helgeland, 25.10.17

  Regional kompetansestrategi Agder

  60% av bedriftene i Norge mangler kompetanse til å dekke sine behov. Kompetansen som etterspørres...

  Les mer
 • Tine Rundebordskonferanse3
  av Amanda Ea Roysdatter Lona, 24.10.17

  Veien legges klar for Veikart Agder

  Arbeidet med Klimaveikart Agder er i full gang. På rundebordskonferansen 11. oktober presenterte...

  Les mer
 • Programfylkesamling
  av Amanda Ea Roysdatter Lona, 03.10.17

  - Dette er så stort, men det er så viktig

  Det sa Niels Sogne-Møller, skolesjef i Grimstad kommune, om det nye folkehelsearbeidet som er i gang...

  Les mer
 • Kjell Pedersen Rise Og Harald Wium Li
  av Torkelsen, Jan H., 25.09.17

  Anbefaler et helhetlig digitaliseringsprosjekt for Agder

  Har vi det bra? Kan vi skape vekst og utvikling? Det var to av de sentrale spørsmålene som...

  Les mer
 • Takk Til Mørland
  av Torkelsen, Jan H., 25.09.17

  Sørlandsrådet takket Tellef Inge Mørland

  Fylkesordfører i Aust-Agder Tellef Inge Mørland er i ferd med å rydde sitt kontor i Fylkeshuset i...

  Les mer
 • Amanda Lona
  av Torkelsen, Jan H., 20.09.17

  Samskapning av ny kunnskap i praksis

  Amanda Lona er student ved Universitetet i Agder, der tar hun en master i Global utvikling og...

  Les mer
 • Regnbueflagg
  av Helle Ingeborg Mellingen, 08.09.17

  Østlandsforskning skal gjennomføre levekårsundersøkelse

  I vinter skal det gjennomføres et regionalt forskningsprosjekt om levekår for lesbiske, homofile,...

  Les mer

Helhetlig og langsiktig levekårssatsing i Agder

Sørlandstinget vil styrke levekårssatsingen. Vi er ikke i mål, på tross av mye godt arbeid. Vi må gjøre mer av det som faktisk virker.

av Holen, Inger, 28.06.17

Milliondryss til klimaprosjekt i Agder

Agder har samlet sett økt sin andel av de nasjonale klimasatsmidlene fra i overkant 1 million i 2016 til over 14 millioner i 2017. Dette er ikke uten grunn og det viser seg gang på gang at godt...

av Holen, Inger, 28.06.17

Agder-kommunene sammen om å digitalisere helsetjenester

Digital teknologi skal være en sentral del av kommunehelsetjenestene på Agder innen 2020. Alle de 30 kommunene i Agder samarbeider nå om innføring av velferdsteknologi, og er med i Helsedirektoratets...

av Karlsen, Endre Helgeland, 26.06.17

Kommunehelsetjenesten i Agder ber Sørlandsrådet om politisk drahjelp

Helsepolitiske utfordringer stod på agendaen i Sørlandsrådet 9. juni. Bakgrunnen er behovet for regional politisk forankring i arbeidet med å løse morgendagens komplekse og sammensatte utfordringer....

av Holen, Inger, 22.06.17

Folkehelsestrategien: vil prioritere innsats der den trengs mest

"Skal vi løse folkehelseutfordringene må vi prioritere og spisse innsatsen. Vi må sette inn lokale tiltak der de trengs mest." Det var budskapet fra Oddmund Frøystein, rådgiver for folkehelse i...

av Karlsen, Endre Helgeland, 12.06.17

Utdanning og inkludering er nøkkelen til god folkehelse

Det var en av konklusjonene da Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner holdt innspillseminar om ny folkehelsestrategi 21. april. 55 personer fra kommuner, stat, frivillighetsorganisasjoner og UiA fikk...

av Karlsen, Endre Helgeland, 26.04.17

Agder må ta en større andel av Klimasats-ordningen!

Klimasats-ordningen er et resultat av regjeringspartienes budsjettforlik med Venstre og KrF i fjor høst, og skal etter planen tilføre kommunal sektor 100 millioner årlig i 4 år. I første søkerrunde...

av Hans Fløystad, 06.12.16

Agder har uthavner i verdensklasse

Bevaring og bærekraftig forvaltning av uthavnene langs Agderkysten ligger inne i handlingsprogrammet for gjennomføring av Regionplan Agder 2020. Fylkespolitikerne i Aust- og Vest-Agder har vedtatt...

av Hege Kristin Martinsen, 01.12.16

"Ung og innafor? Ung i Agder 2016"

Konferansen "Ung og innafor? Ung i Agder 2016" ble gjennomført 3-4.november med nærmere 300 deltakere. Formålet med konferansen var å sette søkelys på ungdommens situasjon - utfordringer og muligheter...

av Karlsen, Endre Helgeland, 01.12.16

Aktuelt fra prosjekt Likestilt Arbeidsliv

Ansatte i bedriftene mottok i slutten av november en anonym spørreundersøkelse som skal kartlegge bedriftens arbeid med likestilling og mangfold ut i fra den nåværende situasjonen. -Vi er veldig...

av Ingrid Michaelsen, 01.12.16

Først på den digitale motorveien- Men ikke best

I Regionplan Agder 2020 er det en overskrift som heter Først på den digitale motorvegen. Her står det at Agder var tidlig ute når det gjaldt utbygging av digital infrastruktur. Prosjektet Det Digitale...

av Karlsen, Endre Helgeland, 01.12.16

Er det nødvendig å forske i kommunene?

18. november stod forskningsbasert innovasjon på agendaen til Rådmannsgruppen Agder 2020. Dette temaet er sentralt, men egentlig er begrepet ganske svevende for mange. Forskning i kommunene har ingen...

av Inger Holen, 01.12.16

Agder forsterker arbeid omkring en felles koordinert utdanningsstrategi

I arbeidet med å følge opp Regionplan Agder 2020 er det etablert en faggruppe for utdanning. Den skal ha fokus på det sammenhengende utdanningsløpet fra barnehage til og med videregående skole. Under...

av Jan Torkelsen, 11.11.16

NHO ønsker en utvidet bymiljøavtale-ordning

Da Sørlandsrådet torsdag hadde den kommende Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029 på dagsorden var NHO invitert til å komme med innspill sett fra næringslivets side. NHO-rådgiver Trond...

av Jan Torkelsen, 13.10.16

Agder designer oppskriften på en klimavennlig region

Tirsdag 27. september samlet representanter fra regionens næringsliv, akademia, og offentlig sektor seg for å diskutere hvordan Agder kan nå sine klimamål for 2020. Det ble et produktivt møte med...

av Endre Helgeland/Inger Holen, 30.09.16

Nyttige verktøy for mobilisering til Horisont 2020

I nyhetsbrevet i april skrev vi om at det opprettes et nytt regionalt EU-nettverk som skal mobilisere til økt aktivitet fra Agder i Horisont 2020. Et sentralt verktøy for å nå denne ambisjonen vil...

av Håvard Skattum, 30.08.16

Tre stjerner til Agder

Gjennom systematisk og hardt arbeid over flere år har landsdelen høstet resultater gjennom å bli belønnet med tre av fire stjerner i et prestisjetungt europeisk nettverk. Nettverket arbeider for å øke...

av Inger Holen, 30.08.16

Presser på for bedre fiberforbindelser

Torsdag 18. august ble det arrangert debatt under Arendalsuka om satsingen på grønne datasentre. Meldingen fra debattdeltakerne var klar: Gi oss bedre fiberforbindelser. På den måten kan...

av Håvard Skattum, 24.08.16

Kickstart for pilotvirksomhetene i Likestilt arbeidsliv

Det har vært en begivenhetsrik periode for prosjektet Likestilt arbeidsliv. Fredag 12. august ble 15 virksomheter presentert som pilotvirksomheter, med mål om bli sertifisert som likestilte...

av Håvard Skattum, 24.08.16

Lansering - ny versjon av statistikkportal for Agder

Ny versjon av statistikkportalen er nå tilgjengelig. Hovedmålet med statistikkportal for Agder er å samle relevant statistikk på et sted, og få et intuitivt verktøy for å fremstille statistikken i...

av Børje Michaelsen, 15.08.16