• Innovasjon
  av Benny Andre Johansen, 15.12.17

  14 millioner til tjenesteinnovasjon

  Regionale forskningsfond Agder (RFF Agder) skal bidra til forskningsstøttet innovasjon i Agder. Nå...

  Les mer
 • 4. Samling Kompetansestrategi
  av Siv Hemsett, 14.12.17

  Hvilken kompetanse trengs i fremtidens arbeidsliv i Agder?

  Spørsmålet sto sentralt da Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner inviterte til samling i første...

  Les mer
 • Fraværsmotiv Fra Venneslag Vgs
  av Helgeland, Endre, 01.12.17

  - Altfor mange unge talenter går tapt

  25 år etter rapporten "Surt Liv på det blide Sørland" viste en rekke levekårsutfordringer i Agder,...

  Les mer
 • SEK Samlet
  av Sørlandets Europakontor, 29.11.17

  - For meg er dette en bra måte å jobbe på

  EU-nettverket Horizon South Norway har utviklet en ny tilnærming til prosjektutvikling. Med...

  Les mer
 • Grunderuka
  av Benny Andre Johansen, 09.11.17

  Alt klart for Gründeruka Agder 2017

  Mandag 13. november starter Gründeruka i Agder. Gjennom hele uka blir det arrangementer,...

  Les mer
 • Manuel _Birnbrich Smalt
  av Amanda Ea Roysdatter Lona, 31.10.17

  På vei mot "Regionplan Agder 2030"

  Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har startet arbeidet med å revidere Regionplan Agder 2020, som...

  Les mer
 • Eilert Sundt VgS
  av Helgeland, Endre, 25.10.17

  Hvordan sikre riktig kompetanse i Agder?

  60% av bedriftene i Norge mangler kompetanse til å dekke sine behov. Kompetansen som etterspørres...

  Les mer
 • Tine Rundebordskonferanse3
  av Amanda Ea Roysdatter Lona, 24.10.17

  Veien legges klar for Veikart Agder

  Arbeidet med Klimaveikart Agder er i full gang. På rundebordskonferansen 11. oktober presenterte...

  Les mer
 • Programfylkesamling
  av Amanda Ea Roysdatter Lona, 03.10.17

  - Dette er så stort, men det er så viktig

  Det sa Niels Sogne-Møller, skolesjef i Grimstad kommune, om det nye folkehelsearbeidet som er i gang...

  Les mer

Anbefaler et helhetlig digitaliseringsprosjekt for Agder

Har vi det bra? Kan vi skape vekst og utvikling? Det var to av de sentrale spørsmålene som analytiker Harald Wium Li fra det internasjonale rådgivingsfirmaet innen IKT Analysis Mason reiste da...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.17

Sørlandsrådet takket Tellef Inge Mørland

Fylkesordfører i Aust-Agder Tellef Inge Mørland er i ferd med å rydde sitt kontor i Fylkeshuset i Arendal for å starte opp en fireårsperiode som representant for Arbeiderpartiet på Stortinget. Torsdag...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.17

Samskapning av ny kunnskap i praksis

Amanda Lona er student ved Universitetet i Agder, der tar hun en master i Global utvikling og samfunnsplanlegging. Hun har tidligere tatt en bachelor i Samfunnsendring og kommunikasjon, og har ett...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.17

Østlandsforskning skal gjennomføre levekårsundersøkelse

I vinter skal det gjennomføres et regionalt forskningsprosjekt om levekår for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i regionen. Prosjektet skal også avdekke hvilke holdninger Agders...

av Helle Ingeborg Mellingen, 08.09.17

Helhetlig og langsiktig levekårssatsing i Agder

Sørlandstinget vil styrke levekårssatsingen. Vi er ikke i mål, på tross av mye godt arbeid. Vi må gjøre mer av det som faktisk virker.

av Holen, Inger, 28.06.17

Milliondryss til klimaprosjekt i Agder

Agder har samlet sett økt sin andel av de nasjonale klimasatsmidlene fra i overkant 1 million i 2016 til over 14 millioner i 2017. Dette er ikke uten grunn og det viser seg gang på gang at godt...

av Holen, Inger, 28.06.17

Agder-kommunene sammen om å digitalisere helsetjenester

Digital teknologi skal være en sentral del av kommunehelsetjenestene på Agder innen 2020. Alle de 30 kommunene i Agder samarbeider nå om innføring av velferdsteknologi, og er med i Helsedirektoratets...

av Helgeland, Endre, 26.06.17

Kommunehelsetjenesten i Agder ber Sørlandsrådet om politisk drahjelp

Helsepolitiske utfordringer stod på agendaen i Sørlandsrådet 9. juni. Bakgrunnen er behovet for regional politisk forankring i arbeidet med å løse morgendagens komplekse og sammensatte utfordringer....

av Holen, Inger, 22.06.17

Utdanning og inkludering er nøkkelen til god folkehelse

Det var en av konklusjonene da Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner holdt innspillseminar om ny folkehelsestrategi 21. april. 55 personer fra kommuner, stat, frivillighetsorganisasjoner og UiA fikk...

av Helgeland, Endre, 26.04.17

Agder må ta en større andel av Klimasats-ordningen!

Klimasats-ordningen er et resultat av regjeringspartienes budsjettforlik med Venstre og KrF i fjor høst, og skal etter planen tilføre kommunal sektor 100 millioner årlig i 4 år. I første søkerrunde...

av Hans Fløystad, 06.12.16

Agder har uthavner i verdensklasse

Bevaring og bærekraftig forvaltning av uthavnene langs Agderkysten ligger inne i handlingsprogrammet for gjennomføring av Regionplan Agder 2020. Fylkespolitikerne i Aust- og Vest-Agder har vedtatt...

av Hege Kristin Martinsen, 01.12.16

"Ung og innafor? Ung i Agder 2016"

Konferansen "Ung og innafor? Ung i Agder 2016" ble gjennomført 3-4.november med nærmere 300 deltakere. Formålet med konferansen var å sette søkelys på ungdommens situasjon - utfordringer og muligheter...

av Helgeland, Endre, 01.12.16

Aktuelt fra prosjekt Likestilt Arbeidsliv

Ansatte i bedriftene mottok i slutten av november en anonym spørreundersøkelse som skal kartlegge bedriftens arbeid med likestilling og mangfold ut i fra den nåværende situasjonen. -Vi er veldig...

av Ingrid Michaelsen, 01.12.16

Først på den digitale motorveien- Men ikke best

I Regionplan Agder 2020 er det en overskrift som heter Først på den digitale motorvegen. Her står det at Agder var tidlig ute når det gjaldt utbygging av digital infrastruktur. Prosjektet Det Digitale...

av Helgeland, Endre, 01.12.16

Er det nødvendig å forske i kommunene?

18. november stod forskningsbasert innovasjon på agendaen til Rådmannsgruppen Agder 2020. Dette temaet er sentralt, men egentlig er begrepet ganske svevende for mange. Forskning i kommunene har ingen...

av Inger Holen, 01.12.16

Agder forsterker arbeid omkring en felles koordinert utdanningsstrategi

I arbeidet med å følge opp Regionplan Agder 2020 er det etablert en faggruppe for utdanning. Den skal ha fokus på det sammenhengende utdanningsløpet fra barnehage til og med videregående skole. Under...

av Jan Torkelsen, 11.11.16

NHO ønsker en utvidet bymiljøavtale-ordning

Da Sørlandsrådet torsdag hadde den kommende Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029 på dagsorden var NHO invitert til å komme med innspill sett fra næringslivets side. NHO-rådgiver Trond...

av Jan Torkelsen, 13.10.16

Agder designer oppskriften på en klimavennlig region

Tirsdag 27. september samlet representanter fra regionens næringsliv, akademia, og offentlig sektor seg for å diskutere hvordan Agder kan nå sine klimamål for 2020. Det ble et produktivt møte med...

av Endre Helgeland/Inger Holen, 30.09.16

Nyttige verktøy for mobilisering til Horisont 2020

I nyhetsbrevet i april skrev vi om at det opprettes et nytt regionalt EU-nettverk som skal mobilisere til økt aktivitet fra Agder i Horisont 2020. Et sentralt verktøy for å nå denne ambisjonen vil...

av Håvard Skattum, 30.08.16

Tre stjerner til Agder

Gjennom systematisk og hardt arbeid over flere år har landsdelen høstet resultater gjennom å bli belønnet med tre av fire stjerner i et prestisjetungt europeisk nettverk. Nettverket arbeider for å øke...

av Inger Holen, 30.08.16