17.01 13:00 - 15:30 Scandic Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand

I 2018 skal det deles ut 150 millioner kroner til klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner. På denne workshopen kan din kommune lære mer om Klimasats-ordningen, hvordan man sender søknad, og hvilke kriterier som settes.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Miljødirektoratet inviterer, sammen med Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Klimapartnere, til workshop om Klimasats. 

Klimasats er en ordning administrert av Miljødirektoratet hvor kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Miljødirektoratets prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, kommer for å gi tips og råd, og fortelle om Miljødirektoratets prioriteringer og hva slags søknader som er etterspurt. 

Workshopen kan kombineres med Klimakurs Agder som er fra tirsdag 16. januar til onsdag 17. januar på samme sted. Alle er hjertelig velkomne til å delta på begge deler, men du må ikke delta på klimakurset for å delta på workshopen. 

Det ble arrangert workshop i 2017, og resultatene for Agder ble da svært gode; 17 av 25 søknader fra regionen ble innvilget, og totalt fikk Agder over 14 millioner kr av de 150 millionene som ble delt ut. Dette var mer enn ti ganger beløpet det første året 2016!

Målgruppe

Målgruppen for denne workshopen er lokale og regionale politikere, ansatte i kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak som ønsker å redusere egne klimagassutslipp.

Påmelding

For program og påmelding – følg denne lenken: https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Arkiv---kurs-og-konferanser/Klimasats-workshopDe-beste-soknadene-kan-gi-millioner-til-Sorlandet/

For mer informasjon om Klimasats, kan du følge denne lenken: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/

Vi ber om påmelding så raskt som mulig, og senest innen 12. januar kl. 12.00.

av Helgeland, Endre, publisert 7. desember 2017 | Skriv ut siden