30.10 9:30 - 16:30 Kilden Teater- og konserthus

På konferansen «Way to go» 30. oktober får du blant annet høre om droneteknologi og el-hurtigbåter, strategier og forskning om byutvikling fra Statens vegvesen og Transportøkonomisk institutt.

–Vi er opptatt av å utvikle byen for framtida og samle fagfolk og innbyggere for å utveksle erfaringer om byer som tar i bruk og er forberedt på ny teknologi, sier rådmann Ragnar Evensen i Kristiansand kommune.

– Teknologiutviklingen går enormt mye raskere enn vi kan drive byutvikling. Det er derfor interessant for både kommunale-  og statlige byplanleggere, politikere og fagfolk innen transportteknologi å komme sammen og utveksle kunnskap. Samarbeid og kunnskap er viktig for å tilrettelegge for god mobilitet i byene, sier rådmann i Kristiansand og teknisk direktør i nye Kristiansand, som også skal være konferansier.

– Smarte løsninger skal belyses av teknologer, urbanister og transporteksperter under «Way to go – konferansen» i Kristiansand 30. oktober. Vi trenger kunnskap for å kunne implementere smart teknologi i vår by- og samfunnsutvikling, sier Lukas Wedemeyer, nestleder for By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

 

Programmet er under utarbeidelse, og foreløpig er følgende foredragsholdere bekreftet:

Transportteknologi

Siv Wiken, administrerende direktør i Agder kollektivtrafikk
Ingve Sørfonn, teknisk direktør i Wartsila - Urban Water Shuttle

Byutvikling

Erling Fossen, bydoktor i Oslo Metropolitan Area
Aud Tennøy, forskningsleder Byutvikling og bytransport i Transportøkonomisk institutt

Transportteknologi og byutvikling

Bjørne Grimsrud, direktør for Styring og strategi i Statens vegvesen
Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway

Påmelding kan gjøres her.

Agder kollektivtrafikk, Vest-Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder, Kristiansand kommune og firmaet Trollvegg er arrangører.

av Helgeland, Endre, publisert 8. august 2018 | Skriv ut siden