13.05 12:00 - 15:00 Grønt Senter, Odderøyveien 5, 4610 Kristiansand

Urbant landbruk handler om å bruke grønne områder til å oppnå flere mål samtidig, blant annet overvannsdisponering, estetiske omgivelser, tilrettelegge for gode møteplasser, samtidig som det gis mulighet for å produsere egen mat uten sprøytemidler.

Aktivitetene omfatter hele matkjeden fra produksjon og foredling til distribusjon, salg og forbruk. Urbant landbruk kan være privat, offentlig, kommersielle, ideelle, temporære eller permanente og har blitt en arena hvor folk møtes, uavhengig av sosialt lag eller etnisitet, og deler av den kunnskapen man har. 

Program: 
Harald Furre, ordfører i Kristiansand
Trine Hvoslef-Eide, professor ved NMBU
Venke Moe, plan- og bygningssjef i Kristiansand kommune
Aase M. Hørsdal, parksjef Kristiansand kommune

Mat serveres mellom klokken 12:00 og 12:30.

Påmelding:
Meld deg på innen 8. mai på fylkesmannens nettsider.

 

Urbant Landbruk

 

 

av Helgeland, Endre, publisert 8. april 2019 | Skriv ut siden