19.04 9:00 - 15:00 Scandic Sørlandet, Travparkveien 14, 4636 Kristiansand

Arbeidet med Regionplan Agder 2030 har startet opp. På denne konferansen vil du kunne høre mer om hvordan arbeidet skal foregå, hvordan du kan bidra og hvordan vi kan utvikle Agder til en bærekraftig region med gode levekår. Det vil være inspirerende innlegg og mulighet for innspill og diskusjon.

Torsdag 19. april på Scandic Sørlandet. Hold av dagen!

Fram mot sommeren 2019 inviterer Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune aktører fra hele landsdelen til samarbeid om å tenke Agder i 2030, å utvikle felles mål og forslag til handling for å nå målene. Sammen ønsker vi å utvikle fremtidens region.

Målgruppen for konferansen er fagpersoner og politikere fra kommunal sektor, organisasjoner, næringsliv, akademia, statlige etater og frivillig sektor.

Mer informasjon og påmelding kommer snart!

av Birnbrich, Manuel, publisert 8. februar 2018 | Skriv ut siden