19.04 9:00 - 15:15 Scandic Sørlandet, Travparkveien 14, 4636 Kristiansand

Arbeidet med Regionplan Agder 2030 har startet opp. På denne konferansen vil du kunne høre mer om hvordan arbeidet skal foregå, hvordan du kan bidra og hvordan vi kan utvikle Agder til en bærekraftig region med gode levekår. Det vil være inspirerende innlegg og mulighet for innspill og diskusjon.

Målgruppen for konferansen er fagpersoner og politikere fra kommunal sektor, organisasjoner, næringsliv, akademia, statlige etater og frivillig sektor.

 

Konferansen er fulltegnet, og det er dessverre ikke flere plasser igjen. 

 

Tid: Torsdag, 19. april, kl. 9 til 15.15 

Sted: Scandic Sørlandet (Sørlandsparken), Travparkveien 14, 4636 Kristiansand

 

Fra kl. 8.30

Registrering og kaffe

Del 1  
Kl. 9.00-10.30

Velkommen og introduksjon

  v/ Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder
  Agder i 2030 - Hva tenker barn og ungdom?
  Filmsnutt
  Regionplan Agder 2030 – om planprosessen og viktige innspill så langt
  v/ Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030
  Agder i tall - sentrale utviklingstrekk
  v/ Gunnar Lindaas, rådgiver Aust-Agder fylkeskommune
  Agder på vei til et lavutslippssamfunn
  v/ Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef ZERO
  Bærekraftige byer og sterke distrikter på Agder
 

v/ Michael Fuller-Gee, byplanlegger Arendal kommune

Kl. 10.30 

Pause

Del 2  
Kl. 11.00-12.30 Levekårsløft i Agder - om Agders store levekårssatsing
  v/ Kristin Tofte Andresen, konstituert fylkesrådmann Vest-Agder fylkeskommune
 

Hvordan kan samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor bidra til å løse morgendagens utfordringer?

  v/ Geir Skjæveland, kommunalsjef for kultur, infrastruktur og utvikling i Arendal kommune
 

Hvordan kan innovasjon, nyskaping og entreprenørskap bidra til å gjøre Agder til en attraktiv landsdel?

  v/ Kamilla Sharma, administrerende direktør Innoventus Sør
 

Invest in Agder som nytt verktøy for systematisk internasjonalt arbeid og etablering av nye arbeidsplasser

  v/ Nora Rosenberg Grobæk, spesialrådgiver Innovasjon Norge og leder for Invest in Agder
 

Kultur som drivkraft for utvikling, kreativitet og nytenkning

 

v/ Hans Antonsen, administrerende direktør Kilden teater og konserthus

Kl. 12.30

Lunsj
Del 3  
Kl. 13.30–15.00 Hvordan ønsker vi Agder i 2030 – og hvordan kommer vi dit? 
  Workshop med innspill til Regionplan Agder 2030
 kl. 15.00 Oppsummering av dagen
  v/ Gro Bråten, fylkesordfører i Aust-Agder

 

 

 

 

 

 

av Birnbrich, Manuel, publisert 8. februar 2018 | Skriv ut siden