Scandic Sørlandet, Travparkveien 14, 4636 Kristiansand

Det vil bli en samling utenfor hotellet med tente fakler og roser, etterfulgt av samlet markering på E-18.

Nyttårsaksjonen er en årlig markering for personer som er omkommet i trafikken. Hensikten med Nyttårsaksjonen er å bevisstgjøre hver enkelt av oss til å stå sammen for å bedre trafikksikkerheten på vegene.

Forskning viser at antall drepte kan halveres dersom alle overholder fartsgrensene, bruker bilbelte, hjelm og annet verneutstyr og kjører rusfritt.

Program kommer.

av Helgeland, Endre, publisert 18. oktober 2018 | Skriv ut siden