03.01 15:30 - 17:00 Scandic Sørlandet, Travparkveien 14, 4636 Kristiansand

Nyttårsaksjonen 2019 finner sted:
torsdag 3. januar kl. 15.30 på
Scandic Sørlandet.

Alle er velkome!

Om nyttårsaksjonen
I Agder er det tradisjon å arrangere den årlige Nyttårsaksjonen. Aksjonen har fokus på de trafikkulykkene i begge Agder-fylkene som har ført til at mennesker har blitt drept eller hardt skadd.

I løpet av de 5 siste årene er mer enn 250 drept eller hardt skadd i trafikkulykker i Agder. Disse ulykkene etterlater også pårørende i en veldig vanskelig situasjon. Forskning viser at antall drepte kan halveres dersom alle overholder fartsgrensene, bruker bilbelte, hjelm og annet verneutstyr og kjører rusfritt.

Hensikten med Nyttårsaksjonen er å bevisstgjøre hver enkelt av oss. Vi må stå sammen for å bidra til bedre sikkerhet på veiene som vi alle ferdes på.

På Nyttårsaksjonen 2019 vil det være en markering av de alvorligste trafikkulykkene i Agderfylkene i 2018. Se hele invitasjonen her. 

Se også arrangementet på Facebook. 

Program

Kl. 15.30: Alle samles utenfor hotellet og tenner fakler, holder roser og går sammen ut på E18 i østgående retning.
Kl. 16.15 (ca.): Når markeringen på E18 er ferdig kan de som ønsker det, trekke inn på hotellet og få en kopp kaffe, noe å bite i og prate litt dersom det er ønskelig.  

Arrangører
Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk og Biskopen i Agder og Telemark står bak «Nyttårsaksjonen» og ønsker alle velkommen.

 

Bilde Nyttaarsaksjonen

 

 

Kontaktperson:

Statens vegvesen: Gry Bjerke
gry.bjerke@vegvesen.no
Tlf: 481 55 032

av Helgeland, Endre, publisert 18. oktober 2018 | Skriv ut siden