04.01 14:45 - 16:30 Scandic Sørlandet, Travparkveien 14, 4636 Kristiansand

Nyttårsaksjonen er en årlig markering for personer som er omkommet i trafikken. Hensikten med Nyttårsaksjonen er å bevisstgjøre hver enkelt av oss til å stå sammen for å bedre trafikksikkerheten på vegene.

Det har blitt en lang tradisjon å arrangere "Nyttårsaksjonen". På Agder har vi hittil i år hatt tre døde i trafikken, hvor en av de døde er et barn. Det betyr at vi i fellesskap må jobbe videre for å forhindre at dette skjer.

Hensikten med Nyttårsaksjonen er å bevisstgjøre hver enkelt av oss til å stå sammen for å bedre trafikksikkerheten på vegene. Forskning viser at antall drepte kan halveres dersom alle overholder fartsgrensene, bruker bilbelte, hjelm og annet verneutstyr og kjører rusfritt.

Program:

Kl. 15.00 – 16.00

Musikalsk innslag
Per Sverre Kvinlaug (konferansier) - Ordfører Kvinesdal kommune
Marthe Nilsen - Holdningsendring blant ungdom
Film: "Kjør me ved" - Prosjekt i Kvinesdal kommune
Musikalsk innslag
Tomas Brøvig Almås - Sannhetsvitne
Tom Cato Carlsen (statssekretær) - Barn og trafikksikkerhet
Torstein Salvesen (Nullvisjonen) - Hjertesoneprosjektet
Musikalsk innslag

Kl. 16.00 – 16.30

Vi går samlet fra hotellet og ut på E18.

Kl. 16.30

Mingling og enkel bevertning på hotellet.

 

Det vil også være anledning for samtale og refleksjon for de som ønsker det.

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk og Biskopen i Agder og Telemark står bak «Nyttårsaksjonen» og ønsker alle velkommen.

Med vennlig hilsen
Nyttårsaksjonsgruppa

Kontaktperson: Steinar Sørheim, Vest-Agder fylkeskommune, sts@vaf.no, mobil 986 76 836.

Invitasjon i PDF

av Helgeland, Endre, publisert 28. november 2017 | Skriv ut siden