16.08 18:00 - 20:00 Teltscenen, Arendal

Klimapartnere er aktive under Arendalsuka som arrangør og medarrangør av tilsammen åtte arrangementer som setter klima på dagsorden. På kvelden tirsdag 16. august inviterer Klimapartnere og Norsk Klimastiftelse til et sosialt arrangement med gode faglige innlegg for alle som er interessert i det grønne skiftet.

Klimapartnere er en prosjektorganisasjon som er eid av Aust-Agder fylkeskommune, med Vest-Agder fylkeskommune som prosjektpartner. Prosjektet er en viktig partner for å nå ambisiøse klimamål i regionen. Under er en kort oversikt over arrangementene som Klimapartnere er med på å arrangere:  

  • Tirsdag 16.08., Eureka, kl 1230-1430: ’Fremtidens fornybarpolitikk’, (Med Agder Energi, Enova, Cicero og DNB)
  • Tirsdag 16.08., Teltscenen. kl 1800-2000: ’Nå skal Paris-avtalen fylles med innhold’ (Med Norsk Klimastiftelse)
  • Onsdag 17.08., Tyholmen hotell, kl 0845-1030:  ’Bærekraftige forretningsmodeller, hva – hvorfor – hvordan?’ (Med Innovasjon Norge)   
  • Onsdag 17.08., Grid-senteret, kl 1045-1215:  ’Grønn særstilling i transport – Mot nullutslipp til lands, til vanns og i luften’ (Med ZERO)
  • Torsdag 18.08., Teltscenen, kl 1100-1300: ’Den store Elbil-debatten’ (Med Norsk elbilforening og Nissan)
  • Torsdag 18.08., Eureka, kl 1300-1500: ’Internasjonale datafibre – Datasentre og grønn vekst’ (Med Vest-Agder, Aust-Agder og Rogaland fylkeskommuner)  
  • Fredag 19.08., Eureka, kl 0915-11.15: ’Hvordan skape bærekraftige byer?’ (Med Rambøll, Asplan Viak og Aust-Agder fylkeskommune)
  • Fredag 19.08., Eureka, kl 11.30-1300: ’Miljøvennlige bygg’  (Med Asplan Viak) 

 

Last ned fullstendig program her, eller følg med på Klimapartneres Facebook-side