11.10 15:00 - 19:00 Fylkeshuset i Kristiansand, Tordenskjoldsgate 65, Møterom Haven

Målsetting: Inspirasjon, og kunnskap for de frivillige kulturorganisasjonene og for det offentlige kulturadministrasjonene. Innspill til Regionplan Agder 2030.


Målgruppe: Frivillige kulturorganisasjoner i Agder.

PROGRAM

 • Velkommen, presentasjon v/ fylkeskultursjef Anne Tone Hageland
 • Hvem er de frivillige kulturorganisasjonene, hvor er de og hva vil de? "Vi vet hvor de er og hva de kan bidra med – før, nå og i framtida?" Ved daglig leder i studieforbundet kultur og tradisjon, Kjærsti Gangsø.
 • Ressurser i samspill – er samarbeid med sivilsamfunnet løsningen på velferdsutfordringene? Ved forsker Eugene Guribye, Norce Research.
 • Agder Folkeakademi: "Vår rolle i Agder."
 • Agder Historielag: "Vår rolle i Agder."
 • Hva slags innspill ønsker vi fra organisasjonene til Regionplan Agder 2030.
  Innledning ved Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030
 • "summing" og diskusjon om organisasjonenes rolle i Agder – innspill til regionplanen. Presentasjon av innspilla fra gruppene.
 • Oppsummering og konkludering ved Manuel Birnbrich
 • Avslutning ved fylkeskultursjef Hege Solli

 

Det vli bli servering av mat og kaffe/te.

Påmelding innen: 3. oktober 2018
Klikk her:
https://austagderfk.pameldingssystem.no/frivillige-kulturorganisasjoner-i-agder

 Kjaersti Gangsoe Og Eugene Guribye

Fra venstre:
Kjærsti Gangsø; daglig leder i studieforbundet kultur og tradisjon.
Eugene Guribye; forsker Norce Research

av Birnbrich, Manuel, publisert 31. august 2018 | Skriv ut siden