09.06 14:00 - 17:00 Fylkeshuset i Vest-Agder, Kristiansand

Kan et LIM-råd med representanter fra ulike interesseorganisasjoner bidra til et mer likestilt, inkluderende og mangfoldig fylke? Hvordan bør et slikt råd settes sammen, og hvilke oppgaver skal det i så fall ha?

Dette er spørsmål som vil bli tatt opp i en åpen konferanse på Fylkeshuset i Kristiansand, torsdag 9. juni. Fylkesordfører Terje Damman vil åpne konferansen, og organisatoriske, politiske og juridiske sider ved temaet vil bli berørt. Det vil også legges opp til en workshop hvor alle som deltar kan komme med innspill på spørsmålene over.

Program for konferansen kan du se ved å trykke på bildet. Påmelding gjøres via denne lenken, eller til Helle Mellingen hme@vaf.no innen 6. juni.

av hask27, publisert 30. mai 2016 | Skriv ut siden