12.10 8:00 - 9:30 Kantinen, Handelshøyskolens lokaler (Sørlandet kunnskapspark), Gimlemoen 19, Kristiansand

Handelshøyskolen Uia inviterer til frokostseminar rundt temaet Utvikling av destinasjoner - Hvorfor kan vi ikke reise direkte til alle verdens hjørner fra Kjevik?

Seminaret starter med en introduksjon til flytransportsystemet.  Deretter vil det handle om utfordringer med å etablere nye ruter til regionale flyplasser.

(Deler av seminaret vil foregå på engelsk)

Innledere:                  
Andreas Wald (professor, Handelshøyskolen) og 
Arne Johan Johnsen (Lufthavnsjef Kjevik)

Frokostseminaret er GRATIS og ÅPENT for alle, men påmelding er nødvendig p.g.a bevertning og plassberegning. 

Les mer om våre frokostseminarer og hele høstens program her:
http://www.uia.no/om-uia/fakultet/handelshoeyskolen-ved-uia/frokostseminar-hos-handelshoeyskolen-ved-uia

Vi serverer en enkel frokostbuffet!

Velkommen til oss på Handelshøyskolen!

Med vennlig hilsen arrangementskomiteen:
Stine Rye Baardsen,         Universitetslektor, Handelshøyskolen UiA
Anne Wenche Emblem     Førsteamanuensis, Handelshøyskolen, UiA
Ellen K. Nyhus,                 Professor Handelshøyskolen UiA

 

Meld deg på her!

 

 

 

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 6. oktober 2016 | Skriv ut siden