22.06 10:00 - 0:00 Verftet, Ny-Hellesund

Fylkeskommunene i Vest- og Aust-Agder inviterer til åpningen av INTERREG-prosjektet HERICOAST med et seminar i Ny-Hellesund om de seneste utviklingstrekk i forvaltningen av europeiske kystlandskap.

HERICOAST er et prosjekt hvor seks europeiske regioner jobber mot en helhetlig forvaltning  av kulturminner i sårbare kystområder.

Seminaret inngår i fylkeskommunenes felles prosjekt om styrking av rammene for forvaltningene av uthavnene på Sørlandet.

Påmeldingsfrist er 8. juni, og kan gjøres via denne lenken

 

Les mer om seminaret her

Les sak om uthavnene på Regionplan Agders hjemmeside