03.05 10:00 - 14:30 Universitetet i Agder, Campus Grimstad

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner inviterer til seminar om tilrettelegging for grønne datasentre på Universitetet i Agder, Campus Grimstad (amfiet ved inngangspartiet).

I seminaret vil det vektlegges hvordan kommunene konkret kan jobbe med grønne datasentre og annen kraftforedlende industri. Næringsmedarbeidere og andre i kommunene er hovedmålgruppe for seminaret, men det er åpent for alle som er interessert i temaet.

Påmelding innen 28. april sendes til Lisbeth.Ramsdal@austagderfk.no

 

Les mer:

Det ble nylig fremlagt et forslag til strategi for utvikling av grønne datasentre på Sørlandet.

Les også sak om Sørlandetsrådets behandling av strategien, og de offensive vedtakene som ble gjort