01.11 9:00 - 16:45 Scandic Sørlandet, Travparkveien 14, 4636 Kristiansand

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder inviterer til dagssamling 1.november om folkehelsearbeid i kommunene. Samlingen avholdes på Scandic Sørlandet, Kristiansand.

Program for dagen kan leses her.

Her kan du lese mer om gjesteforeleser Tord Bakke.

Hvem er samlingen for?

Arrangøren dekker deltagelse for inntil 2 personer fra hver kommune. Folkehelsekoordinator og en leder (fritt valgt nivå) i de respektive kommuner inviteres.

Påmelding

Bindende påmelding innen 1. oktober på e-post: Oddmund.Froystein@vaf.no

Oppgi navn, arbeidsfunksjon/rolle, deltagelse på lunsj, middag (evt. allergier)
og overnatting. Ved felles påmelding fra din kommune.

Husk å oppgi de nevnte påmeldingsopplysninger for folkehelsekoordinator og leder med e-postadresse for begge.

 

Folkehelsekoordinatorsamling

av Helgeland, Endre, publisert 27. september 2018 | Skriv ut siden