19.04 8:00 - 12:30 Kilden, Kristiansand

Konferansen vil ha fokus på miljøvennlig byutvikling spesielt rettet mot areal og transport.

Les mer her: http://www.vaf.no/aktuelt/bymiljoekonferansen-2016-med-soekelys-paa-miljoevennlig-byutvikling/