26.04 10:30 - 15:00 Kilden teater- og konserthus, Kristiansand

Få ny innsikt og delta i debatter om miljøvennlig by- og tettstedsutvikling i Kristiansandsregionen.

Vi ønsker velkommen til Bymiljøkonferansen 26. april på Kilden teater- og konserthus!

https://www.facebook.com/events/528728087508300/

Årets konferanse har mobilitet som hovedtema. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen holder innlegg om byvekstavtaler for de store byregionene. Han deltar også i en debatt på slutten av konferansedagen.

Forsker hos NIBR, Gro Sandkjær Hanssen, svarer på spørsmålet om Kristiansand og de andre store byene gjør nok for å skape en kompakt byutvikling og redusere lokale utslipp av klimagasser.

Ellers blir det innlegg om el-biler og hydrogenbiler, miljøvennlig busstransport og mobilitetsplanlegging
i virksomheter.

Her kan du melde deg på konferansen
. Påmeldingsfristen er 13. april.

Program:

Åpning ved Harald Furre, ordfører i Kristiansand

Byvekstavtaler - vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Gjør byene nok? - forsker i NIBR, Gro Sandkjær Hansen
Busser på biodrivstoff og elektrisitet
El-biler og hydrogenbiler overtar
Mobilitetsplanlegging i bedrifter

Debatt

Konferansen arrangeres av ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen.

av Helgeland, Endre, publisert 15. februar 2018 | Skriv ut siden