IMG_0544
IMG_0544

Milliondryss til klimaprosjekt i Agder Les mer

Milliondryss til klimaprosjekt i Agder

Agder har samlet sett økt sin andel av de nasjonale klimasatsmidlene fra i overkant 1 million i 2016 til over 14 millioner i 2017. Dette er ikke uten grunn og det viser seg gang på gang at godt... Les mer

Aase -hobbesland
Aase -hobbesland

Agder-kommunene sammen om å digitalisere helsetjenester Les mer

Agder-kommunene sammen om å digitalisere helsetjenester

Digital teknologi skal være en sentral del av kommunehelsetjenestene på Agder innen 2020. Alle de 30 kommunene i Agder samarbeider nå om innføring av velferdsteknologi, og er med i Helsedirektoratets... Les mer

IMG_2297
IMG_2297

Helhetlig og langsiktig levekårssatsing i Agder Les mer

Helhetlig og langsiktig levekårssatsing i Agder

Sørlandstinget vil styrke levekårssatsingen. Vi er ikke i mål, på tross av mye godt arbeid. Vi må gjøre mer av det som faktisk virker. Les mer

Ny Hellesund2
Foto: Bjarne Tresnes Sørensen/VAF
Ny Hellesund2
Foto: Bjarne Tresnes Sørensen/VAF

Gjennomføring av Regionplan Agder 2020 Les mer

Gjennomføring av Regionplan Agder 2020

Hovedmålet i Regionplan Agder 2020 er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Les mer

Om oss

Gjennomføring av Regionplan Agder 2020 er et regionalt samarbeid i Agder. Hovedmålet i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Det viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling- fordi det bare er gjennom felleskap vi kan nå ambisiøse mål. Les mer om oss

Agderkalenderen

Se alle møter

Sentrale dokumenter