4. Samling Kompetansestrategi
4. Samling Kompetansestrategi

Hvilken kompetanse trengs i fremtidens arbeidsliv i Agder? Les mer

Hvilken kompetanse trengs i fremtidens arbeidsliv i Agder?

Spørsmålet sto sentralt da Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner inviterte til samling i første uken i desember. Tema var regional kompetansestrategi. Arbeidet med strategien er godt i gang og skal... Les mer

Innovasjon
Innovasjon

14 millioner til tjenesteinnovasjon Les mer

14 millioner til tjenesteinnovasjon

Regionale forskningsfond Agder (RFF Agder) skal bidra til forskningsstøttet innovasjon i Agder. Nå utlyser fondet 14 millioner kroner til hovedprosjekter innen temaet tjenesteinnovasjon basert på... Les mer

Fraværsmotiv Fra Venneslag Vgs
Fraværsmotiv Fra Venneslag Vgs

- Altfor mange unge talenter går tapt Les mer

- Altfor mange unge talenter går tapt

25 år etter rapporten "Surt Liv på det blide Sørland" viste en rekke levekårsutfordringer i Agder, ligger regionen fremdeles bak resten av landet på flere områder. Nå ser regionen til Groruddalen for... Les mer

SEK Samlet
SEK Samlet

- For meg er dette en bra måte å jobbe på Les mer

- For meg er dette en bra måte å jobbe på

EU-nettverket Horizon South Norway har utviklet en ny tilnærming til prosjektutvikling. Med tematiske idéverksteder har nettverket i år samlet medlemmer, interessenter, næringsliv, FoU og offentlig... Les mer

Om oss

Gjennomføring av Regionplan Agder 2020 er et regionalt samarbeid i Agder. Hovedmålet i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Det viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling- fordi det bare er gjennom felleskap vi kan nå ambisiøse mål. Les mer om oss

Agderkalenderen

Se alle møter

Sentrale dokumenter