Gro Braaten 2
Gro Braaten 2

Innspillskonferanser for Regionplan Agder 2030 og Veikart for bedre levekår Les mer

Innspillskonferanser for Regionplan Agder 2030 og Veikart for bedre levekår

Fredag 15. mars ble det avholdt innspillskonferanser for både Regionplan Agder 2030 og Veikart for bedre levekår. Tilsammen var det over 200 deltagere som deltok i salen eller via streaming.... Les mer

Ung i Agder 2019
Ung i Agder 2019

Hvordan er det å være ung i Agder? Les mer

Hvordan er det å være ung i Agder?

Rundt 22 000 ungdommer i Aust- og Vest-Agder inviteres til å delta i den hittil største ungdomsundersøkelsen i Agder. Les mer

Ann Camilla Schulze -Krogh Med Veikart For Bedre Levekår2
Ann Camilla Schulze -Krogh Med Veikart For Bedre Levekår2

Presenterte «Veikart for bedre levekår» for Sørlandsrådet Les mer

Presenterte «Veikart for bedre levekår» for Sørlandsrådet

Levekår sto på agendaen under Sørlandsrådets møte i Risør 17. januar. Det var knyttet stor spenning til fremleggelsen av veikartet som etter planen skal tas i bruk av alle kommunene i Agder. Ann... Les mer

Diskusjon i plenum
Foto: Manuel Birnbrich
Diskusjon i plenum
Foto: Manuel Birnbrich

Hvordan utvikler vi hele Agder gjennom å ta i bruk våre økonomiske, naturmessige, kulturelle og... Les mer

Hvordan utvikler vi hele Agder gjennom å ta i bruk våre økonomiske, naturmessige, kulturelle og sosiale verdier?

Dette var hovedspørsmålet under et innspillseminar til Regionplan Agder 2030 som Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune gjennomførte i et tett og godt samarbeid med Distriktssenteret.... Les mer

Om oss

Gjennomføring av Regionplan Agder 2020 er et regionalt samarbeid i Agder. Hovedmålet i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Det viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling- fordi det bare er gjennom felleskap vi kan nå ambisiøse mål. Les mer om oss

Agderkalenderen

Se alle møter

Sentrale dokumenter