Ann Camilla Schulze -Krogh Med Veikart For Bedre Levekår2
Ann Camilla Schulze -Krogh Med Veikart For Bedre Levekår2

Presenterte «Veikart for bedre levekår» for Sørlandsrådet Les mer

Presenterte «Veikart for bedre levekår» for Sørlandsrådet

Levekår sto på agendaen under Sørlandsrådets møte i Risør 17. januar. Det var knyttet stor spenning til fremleggelsen av veikartet som etter planen skal tas i bruk av alle kommunene i Agder. Ann... Les mer

Diskusjon i plenum
Foto: Manuel Birnbrich
Diskusjon i plenum
Foto: Manuel Birnbrich

Hvordan utvikler vi hele Agder gjennom å ta i bruk våre økonomiske, naturmessige, kulturelle og... Les mer

Hvordan utvikler vi hele Agder gjennom å ta i bruk våre økonomiske, naturmessige, kulturelle og sosiale verdier?

Dette var hovedspørsmålet under et innspillseminar til Regionplan Agder 2030 som Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune gjennomførte i et tett og godt samarbeid med Distriktssenteret.... Les mer

Tine Og Siv
Tine Og Siv

Klimaveikart Agder er lansert Les mer

Klimaveikart Agder er lansert

Klimaveikart Agder er Norges første veikart for hvordan kommuner og fylkeskommuner kan utvikle lavutslippssamfunnet. 28. september sto Tine Sundtoft for lanseringen. Les mer

Sørlandet Sykehus Else Kristin Reitan
Sørlandet Sykehus Else Kristin Reitan

Oppretter komité for å få universitetssykehus i Agder Les mer

Oppretter komité for å få universitetssykehus i Agder

Sørlandet sykehus HF ønsker å bli universitetssykehus og er i full gang med erfaringsinnhenting. Utfordringen? Eieren Helse Sør-Øst er imot planene. Nå får Sørlandet sykehus drahjelp av regionens... Les mer

Om oss

Gjennomføring av Regionplan Agder 2020 er et regionalt samarbeid i Agder. Hovedmålet i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Det viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling- fordi det bare er gjennom felleskap vi kan nå ambisiøse mål. Les mer om oss

Agderkalenderen

Se alle møter

Sentrale dokumenter