Mangfold
Mangfold

Status for "Veikart for bedre levekår i Agder" Les mer

Status for "Veikart for bedre levekår i Agder"

Levekårsatsing Agder er blitt til "Veikart for bedre levekår i Agder". Utviklingen av veikartet går raskt fremover, og for å gjøre det enkelt å følge utviklingen skrives det jevnlige oppdateringer på... Les mer

God stemning på konferansen, her ved Jon Rolf Næss (t.v.), Kamilla Sharma og Manuel Birnbrich
Foto: Inger Holen
God stemning på konferansen, her ved Jon Rolf Næss (t.v.), Kamilla Sharma og Manuel Birnbrich
Foto: Inger Holen

Vellykket konferanse om Agder 2030 Les mer

Vellykket konferanse om Agder 2030

Agder 2030 – hvordan utvikler vi fremtidens region? Dette var spørsmålet da 150 personer fra hele Agder torsdag 19. april var samlet til foredrag og diskusjon om Agders fremtid. Les mer

Heltidskultur
Heltidskultur

Fra deltid til heltid. Hvordan Songdalen kommune jobber for heltidskultur Les mer

Fra deltid til heltid. Hvordan Songdalen kommune jobber for heltidskultur

I 2016 startet Songdalen kommune et heltidsprosjekt for hele kommunen. Nå er resultatene kommet: flere jobber heltid og stillingsstørrelsene i kommunen har økt. Les mer

Anette -vesterskovgf -pedersen
Anette -vesterskovgf -pedersen

Lurer du på hva Folkehelseprogrammet er? Les mer

Lurer du på hva Folkehelseprogrammet er?

Folkehelseprogrammet startet høsten 2017 opp arbeidet med å bedre barn og unges psykiske helse i Agder. Her kan du lese mer om hva programmet er, og hvordan det jobbes for å nå målene. Les mer

Om oss

Gjennomføring av Regionplan Agder 2020 er et regionalt samarbeid i Agder. Hovedmålet i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Det viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling- fordi det bare er gjennom felleskap vi kan nå ambisiøse mål. Les mer om oss

Agderkalenderen

Se alle møter

Sentrale dokumenter