Grunderuka
Grunderuka

Alt klart for Gründeruka Agder 2017 Les mer

Alt klart for Gründeruka Agder 2017

Mandag 13. november starter Gründeruka i Agder. Gjennom hele uka blir det arrangementer, møteplasser, kurs og foredrag, med fokus på entreprenørskap, kreativitet og forretningsutvikling. Les mer

Manuel _Birnbrich Smalt
Manuel _Birnbrich Smalt

På vei mot "Regionplan Agder 2030" Les mer

På vei mot "Regionplan Agder 2030"

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har startet arbeidet med å revidere Regionplan Agder 2020, som ble vedtatt i 2010. Agder har fortsatt en del av de samme utfordringene som for ti år siden, men nye... Les mer

Eilert Sundt VgS
Eilert Sundt VgS

Regional kompetansestrategi Agder Les mer

Regional kompetansestrategi Agder

60% av bedriftene i Norge mangler kompetanse til å dekke sine behov. Kompetansen som etterspørres går fra fagbrevs- til doktorgradsutdanninger. Hvordan kan bedriftene skaffe denne kompetansen? Og er... Les mer

Tine Rundebordskonferanse3
Tine Rundebordskonferanse3

Veien legges klar for Klimaveikart Agder Les mer

Veien legges klar for Klimaveikart Agder

Arbeidet med Klimaveikart Agder er i full gang. På rundebordskonferansen 11. oktober presenterte leder av faggruppe klima, Kim Øvland, innhold og satsingsområder for Veikartet. Målet er en... Les mer

Om oss

Gjennomføring av Regionplan Agder 2020 er et regionalt samarbeid i Agder. Hovedmålet i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Det viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling- fordi det bare er gjennom felleskap vi kan nå ambisiøse mål. Les mer om oss

Agderkalenderen

Se alle møter

Sentrale dokumenter