Regionplan Agder Illustrasjonsmotiv
Regionplan Agder Illustrasjonsmotiv

Regionplan Agder 2030 vedtatt av fylkestingene Les mer

Regionplan Agder 2030 vedtatt av fylkestingene

Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok 18. og 19. juni Regionplan Agder 2030. Den skal erstatte den gjeldende Regionplan Agder 2020. Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk... Les mer

Unsplash (fotograf: Anna Samoylova)
Unsplash (fotograf: Anna Samoylova)

Veikart for bedre levekår er nå lansert Les mer

Veikart for bedre levekår er nå lansert

På oppdrag fra Sørlandstinget er det utarbeidet et digitalt veikart som synliggjør tiltak som bidrar til å bedre levekårene på Agder. Veikartet er en tiltaksmeny med kunnskapsbaserte tiltak vi vet... Les mer

Bilde Kronikk
Bilde Kronikk

Ungdom bruker mindre tid på lekser og er mer foran skjermen Les mer

Ungdom bruker mindre tid på lekser og er mer foran skjermen

Ungdommen på Sørlandet har det bra og er fornøyde med både skole, venner og familie. Men flere blir mobbet og er ensomme, viser tidenes største levekårsundersøkelse blant unge. Les mer

Om oss

Gjennomføring av Regionplan Agder 2020 er et regionalt samarbeid i Agder. Hovedmålet i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Det viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling- fordi det bare er gjennom felleskap vi kan nå ambisiøse mål. Les mer om oss

Sentrale dokumenter