Programfylkesamling
Programfylkesamling

- Dette er så stort, men det er så viktig Les mer

- Dette er så stort, men det er så viktig

Det sa Niels Sogne-Møller, skolesjef i Grimstad kommune, om det nye folkehelsearbeidet som er i gang i Agderfylkene. Han og opp mot 90 andre deltakere fra kommune, fylkeskommune og frivillig sektor... Les mer

Kjell Pedersen Rise Og Harald Wium Li
Kjell Pedersen Rise Og Harald Wium Li

Anbefaler et helhetlig digitaliseringsprosjekt for Agder Les mer

Anbefaler et helhetlig digitaliseringsprosjekt for Agder

Har vi det bra? Kan vi skape vekst og utvikling? Det var to av de sentrale spørsmålene som analytiker Harald Wium Li fra det internasjonale rådgivingsfirmaet innen IKT Analysis Mason reiste da... Les mer

Amanda Lona
Amanda Lona

Samskapning av ny kunnskap i praksis Les mer

Samskapning av ny kunnskap i praksis

Amanda Lona er student ved Universitetet i Agder, der tar hun en master i Global utvikling og samfunnsplanlegging. Hun har tidligere tatt en bachelor i Samfunnsendring og kommunikasjon, og har ett... Les mer

Regnbueflagg
Regnbueflagg

Henter ny kunnskap om LHBT-befolkningens levekår Les mer

Henter ny kunnskap om LHBT-befolkningens levekår

I vinter skal det gjennomføres et regionalt forskningsprosjekt om levekår for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i regionen. Prosjektet skal også avdekke hvilke holdninger Agders... Les mer

Om oss

Gjennomføring av Regionplan Agder 2020 er et regionalt samarbeid i Agder. Hovedmålet i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Det viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling- fordi det bare er gjennom felleskap vi kan nå ambisiøse mål. Les mer om oss

Agderkalenderen

Se alle møter

Sentrale dokumenter